wtorek, 26 maja 2020

Newsroom

Szersza rada wierzycieli GetBacku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 25 kwietnia 2019
Sędzia-komisarz uzupełnił skład rady wierzycieli windykacyjnej spółki, dodając zastępcę członka tejże rady.

Sędzia-komisarz wydał postanowienie w sprawie uzupełnienia składu rady wierzycieli. Uzupełniając ją o pana Marcina Bukowskiego jako zastępcę członka rady wierzycieli – poinformował Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy GetBacku.

Co do zasady, zastępca członka rady może uczestniczyć w posiedzeniach rady wierzycieli, ale bez prawa głosu. Otrzymuje je dopiero, gdy na posiedzeniu nieobecny jest którykolwiek z regularnych członków rady.

Aktualnie do pięcioosobowej rady wierzycieli GetBacku wchodzą Radosław Barczyński oraz Joanna Bucholc, a także przedstawiciele mBanku, BNP Paribas (po przejęciu Raiffeisena) oraz funduszu Q1 FIZ. Joanna Bucholc oraz przedstawiciel mBanku weszli do rady po rezygnacji Artura Kłoczko i Mariusza Wójcika. Początkowo przedstawiciel mBanku był zastępcą członka rady.

Funkcję przewodniczącego rady wierzycieli pełni obecnie Radosław Barczyński, będący także przewodniczącym rady nadzorczej GetBacku. W marcu obligatariusze domagali się od większościowego akcjonariusza spółki wprowadzenia do jej rady nadzorczej swojego kolejnego przedstawiciela (po Radosławie Barczyńskim), jednak bezskutecznie.

W marcu wrocławski sąd odroczył do 29 maja rozprawę dotyczącą zatwierdzenia układu GetBacku w trwającym od roku przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje