poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

Tauron zapowiada ponad 2,9 mld zł odpisów

msd | 24 lutego 2021
Energetyczny koncern dokona odpisów wartości aktywów w segmencie wytwarzania i wydobycia o łącznej wartości 2,943 mld zł, które obciążą jego skonsolidowane wyniki za 2020 r.

Odpisy sięgające niemal dwóch trzecich giełdowej kapitalizacji Tauronu są wynikiem przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów. Wykazał on spadek wartości aktywów segmentu wytwarzania (2,563 mld zł odpisu) oraz wydobycia (380 mln zł). 

Jak podano, warte 2,943 mld zł odpisy ujęte jeszcze w sprawozdaniu za 2020 r. nie obniżą wyniku EBITDA grupy, który Tauron definiuje jako zysk operacyjny powiększony nie tylko o amortyzację, ale i odpisy na aktywa finansowe.

Po trzech kwartałach ubiegłego roku Tauron wykazywał 856 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (działalność zaniechana to 797 mln zł straty) oraz 3,41 mld zł EBITDA.

Same odpisy Tauron tłumaczy zaś wpływem wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, wzrostem udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej oraz prognozami spadku marży rynkowych i zapotrzebowania na węgiel energetyczny.

W styczniu Tauron powrócił na Catalyst, tym razem z uplasowanymi w IV kwartale ubiegłego roku pięcioletnimi papierami zrównoważonego rozwoju, za które płaci WIBOR 6M plus 1,35 pkt proc. marży. Wysokość tej ostatniej może wzrosnąć o dodatkowe 0,05 lub 0,10 pkt proc. w zależności od wskaźników zrównoważonego rozwoju (redukcja emisji CO2, przyrost mocy z OZE).

Aktualnie papiery TPE1025 kwotowane są na 100,8/101,19 proc. Kupując je po cenie z najlepszej oferty sprzedaży można zatem liczyć na 1,29 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje