czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Tower Investments wyemitował nowe obligacje

msd | 06 lipca 2017
Spółka pozyskała 5 mln zł z emisji papierów dłużnych serii B, które objęło tylko dwóch inwestorów.

Obligacje mają dwuletni okres spłaty i stały kupon, którego wysokości nie ujawniono. Zabezpieczeniem długu będzie hipoteka, poręczenie udzielone przez prezesa zarządu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zarówno przez emitenta, jak i poręczyciela.

Tower Investments nie informuje o zamiarze wprowadzenia obligacji na Catalyst.

Pod koniec ubiegłego roku spółka wypuściła warte 20 mln zł obligacje, które oprocentowane są na WIBOR 3M plus 6,6 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej sieci handlowych, od wyboru lokalizacji inwestycji, po realizację projektu „pod klucz”. Spółka zadebiutowała w ubiegłym roku na NewConnect, a w tym roku planuje przenosiny na główny parkiet.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje