poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Układ GetBacku przegłosowany

msd | 25 stycznia 2019
Zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack przegłosowało zawarcie układu – podała PAP. Niezabezpieczeni obligatariusze mają więc otrzymać zwrot 25 proc. nominału w rozłożonych na osiem lat płatnościach ratalnych.

Przegłosowane propozycje układowe pochodzą od spółki i były jedynymi, nad którymi głosowano, po tym jak podczas wtorkowego zgromadzenia wierzycieli swoje propozycje wycofała rada wierzycieli oraz nadzorca sądowy. Do głosowania nad układem doszło w miniony wtorek, ale to dopiero w piątek wczesnym popołudniem wznowiono zgromadzenie wierzycieli, podczas którego sąd ogłosił wyniki głosowania.

Do rozpoczęcia realizacji jeszcze jednak długa droga. Układ na razie przyjęto, ale musi dojść jeszcze do jego zatwierdzenia przez sąd. Wierzyciele mogą jednak przyjęty układ zaskarżyć. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to chciało zrobić co najmniej kilku obligatariuszy, choćby z powodu wyłączenia z propozycji układowych jakiejkolwiek konwersji na akcje.

Przyjęte propozycje układowe zakładają, że niezabezpieczeni obligatariusze otrzymają spłatę 25 proc. nominału przez osiem lat. W pierwszym roku realizacji układu nie otrzymają oni jednak żadnej płatności (spółka ma się skupić na spłacie zabezpieczonych wierzycieli). Pierwsze płatności dla niezabezpieczonych obligatariuszy pojawić się więc mają dopiero po półtora roku od uprawomocnienia układu i będzie to 0,5 zł z każdych zainwestowanych 100 zł. 

Propozycje układowe, które GetBack zaktualizował na skutek wycofania się Hoista z przejęcia wszystkich aktywów windykatora, wciąż zostawiają otwartą furtkę do przeprowadzenia tzw. wariantu inwestorskiego, polegającego na sprzedaży aktywów spółki. Jeśli do 20 czerwca GetBack znajdzie kupca na co najmniej 80 proc. majątku, wówczas wejść w życie może opcja inwestorska, która zakłada spłatę 20 proc. nominału, ale w krótszym okresie (większość płatności zostałaby zrealizowana w latach 2020-2021).

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje