czwartek, 29 września 2022

Newsroom

UKNF szacuje koszty konwersji frankowych hipotek na 34,5 mld zł

msd | 02 marca 2021
Zawarcie przez banki ugód na zasadach proponowanych przez przewodniczącego KNF to najtańszy z rozważanych sposobów rozwiązania problemu, przekonuje regulator.

Zawarcie z klientami ugód polegających na rozliczeniu kredytów walutowych związanych z kursem franka szwajcarskiego tak, jakby od początku były one kredytami złotowymi, może kosztować banki 34,5 mld zł – szacuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. I jednocześnie przekonuje, że to najtańszy sposób rozwiązania problemu kredytów walutowych.

Według regulatora, alternatywny scenariusz, w którym wszyscy kredytobiorcy idą do sądów, może kosztować banki od 70,5 mld zł do 234 mld zł. Przy czym najniższa liczba opisuje przypadek unieważnienia kredytu i zwrotu przez banki pobranych rat, ale i zwrotem kapitału oraz jego kosztu przez klienta. Najdroższy oszacowany przez UKNF scenariusz oznacza zaś unieważnienie umowy i zwrot pobranych przez bank rat, ale bez konieczności zwrotu kapitału przez klientów. Koszt rozwiązanie pośredniego, czyli unieważnienia umowy i zwrotu kapitału, ale bez zapłaty przez klientów za korzystanie z kapitału, Urząd oszacował na 101,5 mln zł.

Sporządzone przez UKNF wstępne szacunki opracowano na bazie 14 banków z portfelem frankowych kredytów na poziomie 90 mld zł brutto i 173,2 mld zł funduszy własnych według stanu z końca 2020 r. 

Jeszcze w tym miesiącu, 25 marca, odbędzie się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, którego owocem ma być uchwała wyjaśniająca część zagadnień związanych z frankowymi kredytami. Rozstrzygnięcie SN ma ujednolicić orzecznictwo sądów w sprawach pomiędzy kredytobiorcami a bankami.

Więcej wiadomości kategorii Prawo