środa, 12 grudnia 2018

Newsroom

UOKiK nałożył 5,05 mln zł kary na GetBack

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 28 listopada 2018
Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów windykacyjna spółka miała dopuszczać się stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Decyzja nie jest ostateczna i prawomocna, a GetBack zamierza się od niej odwołać. Kurator apeluje zaś o nienakładanie kar na spółkę, ponieważ obciążają jej wierzycieli.

Według UOKiK windykator naruszał zbiorowe interesy konsumentów między innymi poprzez: nieprzekazywanie pełnych informacji w korespondencji do klientów, doliczenie do dochodzonej od dłużników kwoty zadłużenia kosztów postępowania sądowego, nieinformowanie klientów o możliwości wniesienia reklamacji, wielokrotne kierowanie pozwów na drogę sądową przeciwko temu samemu dłużnikowi, stosowanie wobec dłużników niedozwolonego nacisku, czy w końcu wykonywanie czynności windykacyjnych wobec np. sąsiadów lub członków rodziny dłużnika.

W sumie UOKiK zidentyfikował dziewięć nieuczciwych praktyk, które miał stosować GetBack. Jednocześnie Urząd stwierdził, że windykator zaniechał stosowania większości z nich. Tak czy inaczej, prezes UOKiK nałożył 5,05 mln zł kary pieniężnej na GetBack. A raczej jego wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym.

- Zdarzenie to (niewłaściwe praktyki windykacyjne będące podstawą kary – red.) miało miejsce przed dniem otwarcia postępowania układowego i tym samym wierzytelności nowego wierzyciela jakim jest UOKiK objęta jest układem na zasadach restrukturyzacji opisanych w grupie 5 w propozycjach Nadzorcy Sądowego (spłata 100 proc. należności – red.). (…) kurator informuje, że UOKIK pośrednio obciążył obligatariuszy przeciętnie na 555 zł (…). Korzystając z okazji kurator apeluje do instytucji mających możliwości nałożenia kar i grzywien za działania Getback przed dniem otwarcia postępowania, aby umorzyły je ze względu na ważny interes społeczny - faktycznie karanymi będą osoby posiadające obligacje. Kurator będzie dążył do zmiany propozycji układowych przez nadzorcę sądowego w grupie 5 aby dotyczyła ona tylko zobowiązań ZUS, bo tylko one muszą być restrukturyzowane w 100 proc. – poinformował Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy.

Decyzja UOKiK nie jest ostateczna i prawomocna, wynika z komunikatu GetBacku. Spółka zapewnia, że zamierza wnieść odwołanie od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W osobnym komunikacie GetBack poinformował o – znanym od trzech tygodni fakcie – udzieleniu wyłączności negocjacyjnej w zakresie sprzedaży aktywów szwedzkiej spółce Hoist Finance. Ponadto windykator poinformował też o przełożeniu publikacji sprawozdania za III kwartał na „termin późniejszy”.

Na razie GetBack nie opublikował jeszcze sprawozdania za I kwartał, a sprawozdanie półroczne nie podlegało przeglądowi biegłego. Dopiero nadrobienie tych zaległości (plus publikacja raportu za III kw.) pozwoliłyby na odwieszenie notowań akcji i obligacji spółki. Jej obecny zarząd przekonywał kilkukrotnie, że rzetelne przygotowanie sprawozdań wymaga wiele pracy (m.in. w zakresie odwrócenia stosowanych wcześniej „rolek” na portfelach), szczególnie trudnej do poniesienia wobec braków kadrowych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

  03 grudnia 2018
  Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.
  czytaj więcej
 • Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

  29 listopada 2018
  Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje