czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

UOKiK wszczął wobec GetBacku postępowanie ws. oferowania obligacji

msd | 06 lutego 2019
Wszczęte przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie administracyjne dotyczyć ma praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przy oferowaniu obligacji korporacyjnych spółki.

Do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK zaliczył wprowadzanie w błąd i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa inwestycji w dług spółki oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do jej sytuacji finansowej. Ponadto wśród praktyk tych znalazło się też rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do ekskluzywności oferowanych obligacji lub co do dostępności czasowej oferowanych obligacji, w celu nakłonienia konsumentów do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia ich tym samym możliwości świadomego wyboru produktu.

GetBack, jak zapewnia, będzie brał czynny udział we wszczętym przez UOKiK postępowaniu.

W sierpniu ubiegłego roku UOKiK informował, że sprawdza jak banki, domy maklerskie i sama spółka oferowały obligacje GetBacku. Pierwsze skargi z tym związane Urząd miał otrzymać w maju. 

W styczniu tego roku Marek Niechciał, prezes UOKiK, wziął natomiast udział w spotkaniu z poszkodowanymi obligatariuszami GetBacku. Informowano wówczas o sześciu prowadzonych postępowaniach w sprawie oferowania i sprzedaży obligacji windykacyjnej spółki, w tym przeciwko Idea Bankowi i Polskiemu Domowi Maklerskiemu.

Pod koniec ubiegłego roku UOKiK nałożył na GetBack 5 mln zł kary w innym postępowaniu, związanym ze stosowaniem nieuczciwych praktyk podczas procesu windykacji. Spółka zapowiadała wówczas złożenie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tymczasem w najbliższy czwartek UOKiK, jak wynika z jego zapowiedzi, przedstawi pierwszą decyzję wobec podmiotu oferującego obligacje GetBacku.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje