piątek, 18 września 2020

Newsroom

Vantage Development przyspieszy wykup obligacji

msd | 27 stycznia 2020
Deweloper zapowiada przedterminowy wykup wartych 45 mln zł obligacji serii O i O1, na Catalyst notowanych pod wspólną nazwą VTG0520.

Spółka przyspiesza wykup długu o trzy miesiące, termin wcześniejszej spłaty długu ustalono bowiem na 29 lutego. W zamian za realizację opcji call Vantage Development zapłaci obligatariuszom dodatkowe 0,5 proc. premii naliczanej od nominału obligacji. 

Wcześniejszy wykup to poniekąd krok wyprzedzający względem wezwań, które spółka mogłaby otrzymać od wierzycieli. Dwa tygodnie temu deweloper informował o naruszeniu warunków emisji obligacji serii O i O1 (razem jako VTG0520), a także dwóch innych serii – R i S, na Catalyst znanych pod nazwami VTG0521 oraz VTG0721. Chodzi o rozliczenie wezwania, w wyniku którego kontrolę nad spółką przejął niemiecki deweloper TAG Immobilien.  

Łączna wartość czterech serii obligacji z naruszonymi warunkami emisji to 125 mln zł, z czego większość znajduje się w portfelach inwestorów instytucjonalnych. 

W pierwszej połowie lutego mija termin, w którym właściciele papierów VTG0520, VTG0521 oraz VTG0721 mogą składać żądania wcześniejszej spłaty. Na ich spełnienie spółka ma 30 dni od momentu otrzymania wezwania.

Na Catalyst papiery VTG0520, VTG0521 i VTG0721 notowane są po 100,5-100,58 proc. nominału.

W giełdowym obrocie znajduje się jeszcze jedna seria obligacji wrocławskiego dewelopera. To papiery VTG1022 na 45,4 mln zł, które mimo zmian właścicielskich nie będą mogły zostać postawione w stan wymagalności. Inwestorom przysługiwać będzie natomiast wyższe oprocentowanie w związku z wycofaniem akcji spółki z obrotu na GPW.

W poniedziałek papiery VTG1022 tanieją o 1 pkt proc. do 100 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje