sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

Vantage Development skupił poza rynkiem własne obligacje

msd | 24 marca 2020
Deweloper skupił w transakcjach pozasesyjnych 9,2 tys. obligacji serii R (VTG0521) i 1,5 tys. papierów serii S (VTG1022) płacąc poniżej nominału.

Obydwie serie warte są łącznie 115,05 mln zł, a warunki ich emisji nie przewidywały możliwości przedstawienia ich przez inwestorów do przedterminowego wykupu w przypadku zmiany dominującego akcjonariusza spółki (tak jak dwie inne serie). Inwestorzy nie byli skorzy to korzystania z tej możliwości i spółka z własnej inicjatywy wykupiła w marcu serię VTG0520, a na 2 kwietnia wyznaczono przedterminowy wykup VTG0721.

W przypadku pozostałych w notowaniach serii VTG0521 i VTG1022 warunki emisji także pozwalają na przedterminową spłatę obligacji, jednak ich skup w transakcjach pozasesyjnych jest nową dla spółki praktyką. W obu przypadkach cena nabycia przekraczała cenę nominału po doliczeniu należnych odsetek i znajdowała się w pobliżu nominału bez naliczania odsetek.

Na Catalyst pierwsza z serii wyceniona została na 96 proc. (we wtorkowej transakcji), a druga na 97 proc. w transakcji z 17 marca. W przypadku papierów Vantage rynek jest jednak płytki, a oferty sprzedaży dotyczą pojedycznych papierów (o nominale 1 tys. zł), co utrudniałoby zawarcie transakcji bezpośrednio na Catalyst.

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje