niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Victoria Dom ruszyła z publiczną ofertą obligacji do 11 mln zł

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 02 lipca 2020
Stołeczny deweloper proponuje stałe 6,65 proc. odsetek w skali roku za trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne. Próg wejścia ustalono na 25 tys. zł.

Trzyletnie obligacje Victorii Dom będą mogły zostać przedterminowo wykupione na żądanie spółki w dniach płatności odsetek, czyli co pół roku. W zamian za skorzystanie z opcji wcześniejszej spłaty spółka musiałaby zapłacić inwestorom premię, której początkowa wysokość to 1,5 proc. nominału, z biegiem czasu malejąca kolejno do 1 i 0,5 proc. 

Ustalony na 6,65 proc. kupon mógłby natomiast wzrosnąć o dodatkowe 0,5 pkt proc., gdyby relacja długu netto Victorii Dom do jej kapitałów własnych wzrosła powyżej 0,8x. Przekroczenie przez ten wskaźnik poziomu 1,0x uprawniałoby zaś obligatariuszy do postawienia długu w stan wymagalności. Wśród kowenantów zapisano też między innymi ograniczenie dywidendy do poziomu 30 proc. rocznego zysku netto spółki.

Warta 11 mln zł oferta prowadzona jest w trybie publicznym na podstawie memorandum informacyjnego. Zapisy na obligacje potrwają do 17 lipca, a przydział długu i dzień emisji zaplanowano na 21 lipca. Zlecenia nabycia nowych papierów Victorii Dom przyjmuje od 25 tys. zł Michael / Ström Dom Maklerski.

Pozyskane środki (do 10,6 mln zł po kosztach emisji) Victoria Dom zamierza przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego.

Docelowo oferowane papiery serii O mają trafić na Catalyst, gdzie znajdują się trzy starsze emisje deweloperskiej spółki z terminami spłaty od lutego 2021 r. do listopada 2022 r. i zmiennymi kuponami (4,25 i 5 pkt proc. ponad WIBOR).

Naszym zdaniem

Nie sposób nie skojarzyć, że z publiczną memorandową emisją do 11 mln zł Victoria Dom ruszyła pięć tygodni po pozyskaniu 10,5 mln zł z „prywatnej” oferty, w której chciała zebrać do 20 mln zł. Wówczas spółka oferowała jednak o 0,35 pkt proc. odsetek więcej. Po stronie emitenta różnicę tłumaczyć można oczywiście wyższym kosztem przygotowania publicznej oferty kierowanej do szerokiego grona odbiorców, ale z perspektywy potencjalnych nabywców trudniej o równie jednoznaczne wyjaśnienie.

Wyniki ostatnich większych ofert publicznych (od 10 mln zł w górę) pokazują jednak, że inwestorzy są złaknieni stałego kuponu, szczególnie jeśli jego poziom znacząco przewyższa oprocentowanie starszych serii wyliczane według formuły WIBOR plus marża. Rynkowe oczekiwania indywidualnych inwestorów daje więc Victorii szansę na dozbieranie dodatkowych środków, których spółka nie pozyskała w poprzedniej emisji. I trudno zgłaszać do dewelopera zastrzeżenia, że korzysta z możliwości, które daje rynek.

Za Victorią Dom stoi długa historia obecności na rynku korporacyjnego długu, w trakcie której spółka zdążyła dotarzeć do drugiego miejsca pod względem sprzedaży na stołecznym rynku. Koncentrując się na segmencie mieszkań popularnych spółka regularnie raportuje ponad 30-proc. marżę brutto na sprzedaży, wysoką przedsprzedaż i systematycznie rosnące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. 

O Victorii Dom nie można też powiedzieć, aby była ponadprzeciętnie zadłużona, ponieważ na koniec 2019 r. jej dług netto (65,6 mln zł) stanowił 0,3x kapitałów własnych. Na prawie 150 mln zł długu brutto większość zadłużenia spółki to obligacje, wygasające głównie w latach 2021-2022. Nad ich refinansowaniem Victoria powoli zaczyna już pracować – niedawno spłaciła 10 mln zł papierów wygasających w 2021 r., a wykup drugich 10 mln zł przesunęła do 2023 r. 

Od czasu zakończenia 2019 r. deweloper pozyskał też 30 mln zł kredytu w rachunku bieżącym, co powinno zabezpieczyć go na czas ewentualnej covidowej dekoniunktury (w II kw. spółka sprzedała najmniej lokali od siedmiu kwartałów). Co jednak ciekawe, ostatnimi czasy Victoria Dom zaciągnęła też zobowiązanie leasingowe o – nietypowej, jak na dewelopera – wartości 34 mln zł. Spółka nie wyjaśnia bliżej tego zagadnienia. Przywodzić to jednak może na myśl skojarzenie, że deweloper już leasinguje jeden samolot (w wyłączonej z konsolidacji spółce L Jet, która miał 2,4 mln zł straty w ub.r.).

Pewnym mankamentem Victorii Dom może być to, że finansuje ona pożyczkami i obligacjami (łącznie 9 mln euro na koniec ub.r.) siostrzaną grupę Victoria House, w której praktycznie nie ma zaangażowania kapitałowego. Victoria House rozwija działalność deweloperską na rynku niemieckim. 

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje