sobota, 19 września 2020

Newsroom

Voxel przejął kolejny podmiot

msd | 08 stycznia 2020
Diagnostyczna spółka kupiła za 6,09 mln zł 59,99 proc. udziałów w Rezonansie Powiśle, podmiocie wykonującym badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków NFZ.

Z ustalonej na 6,09 mln zł ceny Voxel zapłacił na razie 90 proc. Ostateczna cena ma zostać określona na podstawie zobowiązań i środków pieniężnych przejmowanej spółki, a także dodatkowych postanowień zawartej umowy.

Spółka identyfikuje szereg synergii pomiędzy głównym segmentem swojej działalności a działalnością Rezonansu Powiśle. Decyzja o nabyciu udziałów stanowi kontynuację realizacji przyjętej strategii rozwoju w zakresie diagnostyki obrazowej, w tym w szczególności zwiększenia liczby pracowni i liczby wykonywanych badań – poinformował Voxel.

To kolejne zrealizowane przez Voxel przejęcie. Wcześniej przejął on spółki Exira i Vito-Med oraz Scanix. Tę ostatnią za długi w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Niecały tydzień temu Voxel informował o zawarciu umowy kredytowej na 13 mln zł. Środki te mają trafić na refinansowanie nabycia Scaniksu (w grudniu 2018 r. Voxel nabył za 12 mln zł wierzytelności wobec tej spółki o nominale 31,1 mln zł, aby później skonwertować je na kapitał stanowiący 81,7 proc. udziału).

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Voxela z terminami spłaty w lutym i lipcu 2021 r. o łącznej wartości 35 mln zł. Do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie. 

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

 • Voxel z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  21 sierpnia 2020
  Diagnostyczna grupa zanotowała pierwszą od pięciu lat kwartalną stratę netto. Pomimo wzrostu salda gotówki, całkowite aktywa obrotowe Voxela nie pokrywały krótkoterminowych zobowiązań, nieuwzględniających jeszcze zaplanowanej na wrzesień dywidendy.
  czytaj więcej
 • Voxel bardziej zadłużony po kolejnych akwizycjach

  26 czerwca 2020
  Przejęcie kolejnych podmiotów pogorszyło sytuację bilansową diagnostycznej grupy. Na skutek pandemii Voxel realizuje mniej badań, ale chce na niej zarobić w inny sposób – niedawno zawiązał spółkę, która ma produkować wymazówki wykorzystywane między innymi w testach na koronawirusa.
  czytaj więcej
 • Voxel spokojny o płynność

  25 marca 2020
  Po sezonowo wysokim cash flow operacyjnym w IV kwartale diagnostyczna grupa wchodziła w 2020 r. z 7,5 mln zł gotówki i 21,1 mln zł dostępnych linii kredytowych, ale też najwyższym od 2010 r. poziomem krótkoterminowych zobowiązań. Epidemia koronawirusa niekorzystnie odbiła się na liczbie wykonywanych przez Voxel badań, lecz płynność grupy – jak podano – nie jest zagrożona.
  czytaj więcej
 • Niewiele gotówki w Voxelu po wypłacie dywidendy

  26 listopada 2019
  Pomimo wysokich przepływów operacyjnych w III kwartale, saldo środków pieniężnych na rachunkach medycznej grupy spadło do niskich 1,3 mln zł i było najniżej od czterech lat. Poprawa powinna przyjść w IV kwartale, na ogół najlepszym okresie dla Voxela.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje