czwartek, 20 lutego 2020

Newsroom

Voxel przejął kolejny podmiot

msd | 08 stycznia 2020
Diagnostyczna spółka kupiła za 6,09 mln zł 59,99 proc. udziałów w Rezonansie Powiśle, podmiocie wykonującym badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków NFZ.

Z ustalonej na 6,09 mln zł ceny Voxel zapłacił na razie 90 proc. Ostateczna cena ma zostać określona na podstawie zobowiązań i środków pieniężnych przejmowanej spółki, a także dodatkowych postanowień zawartej umowy.

Spółka identyfikuje szereg synergii pomiędzy głównym segmentem swojej działalności a działalnością Rezonansu Powiśle. Decyzja o nabyciu udziałów stanowi kontynuację realizacji przyjętej strategii rozwoju w zakresie diagnostyki obrazowej, w tym w szczególności zwiększenia liczby pracowni i liczby wykonywanych badań – poinformował Voxel.

To kolejne zrealizowane przez Voxel przejęcie. Wcześniej przejął on spółki Exira i Vito-Med oraz Scanix. Tę ostatnią za długi w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Niecały tydzień temu Voxel informował o zawarciu umowy kredytowej na 13 mln zł. Środki te mają trafić na refinansowanie nabycia Scaniksu (w grudniu 2018 r. Voxel nabył za 12 mln zł wierzytelności wobec tej spółki o nominale 31,1 mln zł, aby później skonwertować je na kapitał stanowiący 81,7 proc. udziału).

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Voxela z terminami spłaty w lutym i lipcu 2021 r. o łącznej wartości 35 mln zł. Do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie. 

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

 • Niewiele gotówki w Voxelu po wypłacie dywidendy

  26 listopada 2019
  Pomimo wysokich przepływów operacyjnych w III kwartale, saldo środków pieniężnych na rachunkach medycznej grupy spadło do niskich 1,3 mln zł i było najniżej od czterech lat. Poprawa powinna przyjść w IV kwartale, na ogół najlepszym okresie dla Voxela.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia w Voxelu

  27 maja 2019
  Rachunek wyników wskazuje na wzrost wielkości biznesu przy skurczeniu marż. Jednocześnie zadłużenie finansowe wzrosło, głównie za sprawą zmiany w standardach rachunkowości.
  czytaj więcej
 • Voxel bardziej zadłużony

  26 marca 2019
  W wyniku zeszłorocznych inwestycji i wypłaty dywidendy dług netto medycznej grupy podwoił się. Efekty akwizycji widoczne mają być w wynikach dopiero później, na razie więc wskaźniki zadłużenia Voxelu zanotowały wzrost.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje