środa, 13 listopada 2019

Newsroom

Wciąż niskie zadłużenie Pekabeksu

msd | 10 września 2019
Na koniec czerwca budowlana grupa miała 92,9 mln zł środków pieniężnych, które zapewniały jej niski dług netto i najwyższą od wielu kwartałów płynność natychmiastową. Słabo wypadają natomiast wyniki.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!
 • Pekabex z niższym zyskiem w I kwartale

  24 maja 2019
  Pomimo wzrostu przychodów wyniki poznańskiej firmy budowlanej uległy pogorszeniu. Przy sezonowo ujemnym cash flow operacyjnym w bilansie grupy pojawił się wprawdzie dodatni dług netto, ale był on tylko minimalny.
  czytaj więcej
 • Pekabex bez długu netto

  18 kwietnia 2019
  Zeszłoroczny wynik EBITDA poznańskiej firmy budowlanej wzrósł o 71 proc. do 81,9 mln zł. Jej cash flow operacyjny to zaś 98,8 mln zł, co zapewniło rekordowy poziom gotówki, a tym samym brak zadłużenia odsetkowego netto.
  czytaj więcej
 • Pekabex zmniejszył dług netto o ponad połowę w III kwartale

  05 grudnia 2018
  Poznańska grupa budowlana wypracowała w III kwartale tyle gotówki z działalności operacyjnej, żeby obniżyć wartość długu netto o 27,3 mln zł do 22,3 mln zł na koniec września.
  czytaj więcej
 • Pekabex debiutuje na Catalyst

  03 października 2018
  Wytwórca konstrukcji prefabrykowanych wprowadził do obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które płaci 2,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje