czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

Wiceprezes Getin Noble Banku odszedł po 42 dniach

msd | 26 lutego 2021
Jerzy Pruski złożył w czwartek rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa i udziału w zarządzie Getin Noble Banku.

Rezygnacja Jerzego Pruskiego weszła w życie z dniem jej złożenia. Komunikat banku nie wskazuje na przyczyny decyzji byłego prezesa.

Swoje funkcje w zarządzie GNB Jerzy Pruski pełnił od 14 stycznia. Został do niego powołany dwa tygodnie po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, w którym był p.o. prezesa.

Niecałe dwa tygodnie temu GNB poinformował, że jego łączny współczynnik kapitałowy spadł do 7,5 proc., czyli 0,5 pkt proc. poniżej minimum określonego w unijnym rozporządzeniu. Oznacza to, że luka kapitałowa banku jeszcze wzrosła, tym razem prawdopodobnie do ponad 1,5 mld zł, tak by bank spełniał wymóg połączonego bufora.

W miniony wtorek agencja Fitch obniżyła rating banku z CCC+ do CCC oraz umieściła go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Na Catalyst znajduje się 18 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku z terminami wykupu do sierpnia 2024 r. Najkrótsze serie GNB0321 i GNB0421 sprzedający wyceniają kolejno na 99,35 oraz 98,8 proc. nominału. Rentowności wielu dłuższych serii długu banku sięgają 19-21 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje