środa, 27 maja 2020

Newsroom

Wirus dopadł fundusze

ben | 03 kwietnia 2020
Po w miarę spokojnym lutym, marzec przyniósł głęboką przecenę jednostek uczestnictwa funduszy polskich obligacji korporacyjnych.

Niemal wszystkie (22 z 23) fundusze korporacyjnego długu zanotowały w marcu straty. Najpokaźniejsze dotknęły uczestników dwóch największych na polskim rynku – Santander Obligacji Korporacyjnych i Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Wycena jednostek pierwszego tąpnęła w zeszłym miesiącu o 7,36 proc., a drugiego o 7,59 proc. Jak przekonuje Santander TFI, jedną z przyczyn najsłabszych wyników na rynku jest oparcie strategii inwestycyjnej o aktywne rynki. Podobnie zarządzany jest też Millennium Obligacji Korporacyjnych, stąd pewnie i podobny wynik (-6,23 proc.).

Rodzynkiem, który zakończył marzec na plusie, był Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ (+0,08 proc.). Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach, po pierwsze, to fundusz zamknięty i jego certyfikaty są wyceniane raz w miesiącu, dokładnie 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zatem prezentowana w zestawieniu stopa zwrotu w istocie dotyczy okresu 20 lutego-20 marca, a nie samego marca. Po drugie, w jego portfelu próżno szukać obligacji notowanych na jakiejkolwiek giełdzie.

W marcu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła -2,18 proc., a roczna stopa zwrotu spadła w miesiąc z 2,57 proc. do 0,17 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 marca 2020 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje