poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Wpływ obniżki ratingu Polski na Catalyst

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 18 stycznia 2016
Decyzja agencji S&P jest wyraźnie dostrzegalna w rentownościach polskich obligacji skarbowych, które bywają przecież benchmarkiem dla długu korporacyjnego. Niższy rating kraju, to także wyższe ryzyko obniżenia ocen największych firm i pewny spadek oceny Krakowa.

W poniedziałek koło południa skarbowe papiery wartościowe o terminach wykupu powyżej roku traciły po kilkanaście do – w przypadku dziesięciolatek – 25 punktów bazowych. Rentowność tych ostatnich wynosiła 3,24 proc. wobec 2,998 proc. przed weekendem, co jest efektem obniżenia przez agencję Standard & Poor’s długoterminowego ratingu zadłużenia walutowego z A- do BBB+ i nadaniu ocenie negatywnej perspektywy.

Wprawdzie kilka godzin po decyzji S&P długoterminowy rating na poziomie A- dla zagranicznego zadłużenia podtrzymał Fitch, inna z agencji należących do „wielkiej trójki”, ale nietrudno dostrzec, że zagraniczni inwestorzy, przeceniając polskie obligacje i wyprzedając złotego, skupili się wyłącznie na obniżce dokonanej przez S&P.

Jak to wszystko ma się do Catalyst?

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości kategorii Ratingi