niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Wtorkowe zatrzymania w sprawie GetBacku związane z Idea Bankiem

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 03 kwietnia 2019
Wśród 11 osób, które we wtorek zatrzymali funkcjonariusze CBA, było ośmiu byłych lub obecnych pracowników Idea Banku. Wciąż nie ma decyzji o ewentualnych środkach zapobiegawczych.

Jak podaje Prokuratura Regionalna w Warszawie, wtorkowe zatrzymania miały związek z doprowadzeniem wielu osób (obligatariuszy i akcjonariuszy) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w związku z emisją i sprzedażą obligacji spółki GetBack oraz innych podmiotów z nią powiązanych, która dokonywana była między innymi za pośrednictwem Idea Banku.

Wśród zatrzymanych jest osiem osób związanych z Idea Bankiem S.A., w tym były dyrektor departamentu prawnego ww. banku, a jednocześnie jego prokurent, radca prawny świadczący usługi na rzecz Idea Banku S.A. a także sześciu pracowników, którzy sprzedawali obligacje spółki GetBack S.A. – podała Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Z ustaleń śledztwa wynika, że początkowo Idea Bank prowadził sprzedaż obligacji spółki GetBack bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Podejrzani sprzedawali klientom obligacje pod pozorem zawierania umów na lokaty bankowe, nie informując ich o faktycznym charakterze transakcji, czym wprowadzali ich w błąd, co do gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestowania. Motywem działania sprawców było osiągnięcie korzyści majątkowej z tytułu prowizji – podała także prokuratura.

Zdaniem prokuratury, podejrzani mieli doprowadzić 407 klientów Idea Banku do niekorzystnego rozporządzania mieniem o wartości 91,4 mln zł.

Trzem osobom spośród zatrzymanych prokuratura zarzuca popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy i działania na szkodę spółki GetBack S.A. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi prokuratura podejmie decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych. Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 – poinformowano także.

W środę o godz. 12 wciąż nie było jeszcze wiadomo, jakie środki zastosowano wobec zatrzymanych.

- Jeszcze trwają czynności procesowe, nie ma decyzji co do środków zapobiegawczych – poinformowała Obligacje.pl prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

W lutym zatrzymano 18 osób, wśród których byli prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy i pozostali pracownicy Idea Banku.

Nie licząc jeszcze 11 osób zatrzymanych we wtorek, dotychczas w śledztwie dotyczącym GetBacku zarzuty przedstawiono 38 osobom, w tym wobec siedmiu stosowany jest areszt.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje