poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Wyniki głosowania nad układem GetBacku dopiero w piątek

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 22 stycznia 2019
W trwającym około 10 godzin zgromadzeniu wierzycieli pod głosowanie poddano tylko jedną propozycję układową. Czy wierzyciele GetBacku ją przyjęli dowiemy się dopiero w najbliższy piątek – wynika z relacji na parkiet.com.

Wycofanie się szwedzkiego Hoista z zakupu wszystkich wierzytelnościowych aktywów GetBacku tuż przed wtorkowym zgromadzeniem spowodowało niemałe zamieszanie. Spółka musiała bowiem powrócić do propozycji układowej, która opiera się o wariant operacyjny, czyli kontynuację działalności w dotychczasowej formule. Na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem zgromadzenia wierzycieli GetBack ujawnił więc zaktualizowane propozycje układowe, które zakładają zaspokojenie niezabezpieczonych obligatariuszy w 25 proc. należności głównej przez osiem lat (na pierwszy rok realizacji układu nie zaplanowano żadnych płatności) przy braku jakiejkolwiek konwersji pozostałej części długu na nowe akcje.

W ramach zaproponowanego układu windykator miałby dążyć także do sprzedaży wierzytelności, ale w mniejszych pakietach. Przypomnijmy, że Hoist wprawdzie wycofał się kupna wszystkich aktywów GetBacku, ale wciąż rozmawia z nim o zakupie około jednej trzeciej posiadanych przez wrocławską spółkę wierzytelności.

Formalnie zaktualizowaną propozycję GetBack złożył dopiero podczas wtorkowego zgromadzenia wierzycieli i wtedy też dopiero wielu obligatariuszy miało możliwość zapoznać się z nią po raz pierwszy. To właśnie propozycję spółki, jako jedyną, poddano pod głosowanie. Innych nie było, ponieważ – jak wynika z relacji na parkiet.com – nadzorca sądowy swoje propozycje wycofał. Nadzorca miał nie być bowiem zorientowany co do konieczności uzyskania zgody UOKiK-u w przypadku konwersji długu na akcje, czego skutkiem prawdopodobnie byłoby objęcie kontroli nad spółką przez jej obligatariuszy. Ostatecznie, bez konwersji, dominującym akcjonariuszem GetBacku pozostanie więc fundusz Abris.

- Nie wierzę, że spółka może odzyskać pełną zdolność operacyjną. Propozycje układowe są jasne. W obecnym stanie spółki, żadna propozycja nie daje gwarancji wypełnienia układu. Nie można jednak wykluczyć wykonania układu – mówił cytowany przez Parkiet przedstawiciel spółki Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni, która pełni rolę nadzorcy sądowego GetBacku.

Obecni na zgromadzeniu wierzyciele krytykowali nie tylko zarząd windykatora. Pod adresem nadzorcy sądowego i jego niezdecydowania, także w kwestii konwersji, paść miało wiele uwag ze strony obligatariuszy. Tymczasem przypomnieć warto, że to właśnie nadzorca ma dostawać co trzy miesiące 30 tys. zł netto wynagrodzenia za nadzór nad wykonaniem układu.

Na razie, tego czy układ w ogóle zostanie przyjęty, pomimo 10-godzinnego zgromadzenia wierzycieli, wciąż nie wiadomo. Wyniki mają być znane w piątek.

Podczas zgromadzenia dojść miało też do zmian w składzie rady wierzycieli. Będący reprezentantem indywidualnych obligatariuszy Mariusz Wójcik złożył rezygnację, a w jego miejsce powołano mBank. To drugi już (z początkowych trzech) reprezentant indywidualnych obligatariuszy, który w trakcie przyspieszonego postępowania układowego GetBacku zrezygnował z uczestnictwa w radzie wierzycieli.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje