czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Wywiad: „inviPay.com w 12 miesięcy zbudował stabilny biznes”

pytania przygotował Emil Szweda, Obligacje.pl | 21 listopada 2016
Marcin Pasenik, prezes i założyciel inviPay.com odpowiada na pytania Obligacje.pl.

Marcin Pasenik, prezes inviPay.com (fot. mat. spółki)Obligacje.pl: - Proszę o przedstawienie modelu działania spółki.

Marcin Pasenik, prezes inviPay.com: - Nasza firma stworzyła i uruchomiła aplikację w segmencie B2B dla małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki której kontrahenci mogą rozliczać swoje transakcje i przez to zabezpieczać swoje przepływy finansowe. Rozwiązanie to jest skierowane do branż, które na co dzień borykają się długimi terminami płatności (30-120 dni). Aplikacja oferuje nowatorskie na rynku polskim rozwiązanie, które umożliwia klientom:

  • błyskawiczną weryfikację rzetelności kontrahenta – już w 30 sekund otrzymują oni potwierdzenie czy dany kontrahent jest wiarygodny,
  • wypłacenie środków z faktury sprzedaży przed jej terminem wymagalności – opcja ta umożliwia klientowi otrzymanie środków z faktury już na drugi dzień po jej wprowadzeniu do aplikacji.
  • przeniesienie na inviPay.com całego ryzyka braku zapłaty odbiorcy,
  • rozliczenie firmowych zakupów - oczekującymi na uregulowanie fakturami sprzedaży.

Korzystając z tej możliwości przedsiębiorcy nie muszą angażować gotówki za dokonanie zakupu firmowego. Mogą oni rozliczyć zakup swoimi fakturami sprzedaży. Uzyskiwanie zwrotu części uregulowanej faktury zakupowej z chwilą jej opłacenia przed jej terminem wymagalności - dzięki czemu firmy mają możliwość dokonywania oszczędności kosztowych (do 10 proc. w skali roku).

- Do kogo adresowana jest oferta? W jaki sposób zdobywacie klientów?

- Nasza oferta skierowana jest do firm (w szczególności MSP), które chcą rozwijać swój biznes. Widzimy realnie efekty jakie daje współpraca z inviPay. Pokazuje to przykład jednego z naszych klientów, który rozpoczynając z nami współpracę wystawiał ok. 30 faktur tygodniowo (taka była skala jego biznesu) z czego u nas rozliczał 5. Po około dziewięciu miesiącach współpracy z nami obecnie wystawia tych faktur 40 dziennie i 25 z nich rozliczanych jest przez inviPay.com.

Uzyskanie gotówki z faktur sprzedaży praktycznie już na drugi dzień i brak konieczności opłacania faktur zakupu w ich terminach płatności, daje bardzo dużo możliwości inwestycji w rozwój swojego biznesu. Takie podejście pozwala utrzymać bardzo dobre relacje biznesowe ze swoimi odbiorcami i dostawcami. I to jest tylko jeden z wielu przykładów jakie możemy przytoczyć. O tym, że klienci doceniają nasze rozwiązanie świadczy to, że dużo nowych klientów trafia do nas z polecania naszych użytkowników.

- inviPay.com prowadzi działalność operacyjną od ponad roku. Jakie największe problemy napotkaliście?

- Jak prawdopodobnie każdy start-up uruchamiający nowatorską usługę w pierwszym okresie swojej działalności musieliśmy istotnie przebudować naszą aplikację aby dopasować ją do oczekiwań naszych klientów. Bardzo zależy nam na tym, aby nasze rozwiązanie było faktycznie tym, czym klienci chcieliby aby było i dawało im tylko wartość dodaną.

- W jaki sposób rozwiązujecie problem potencjalnych wyłudzeń. Jest to ważny czynnik ryzyka w branży faktoringowej.

- Posiadamy bardzo zaawansowane algorytmy scoringowe, weryfikacyjne i monitorujące. Dokładamy bardzo dużo starań, aby podejmować współpracę tylko z rzetelnymi firmami. Zależy nam, aby ta współpraca była opartą na wzajemnym zaufaniu.

- Czy spółce udało się utrzymać rentowność operacyjną w kolejnych miesiącach (od czerwca, gdy osiągnęła ją po raz pierwszy)?

- Tak – i nie tylko udało nam się utrzymać rentowność, ale dzięki skalowalnemu modelowi biznesowemu udaje nam się te wyniki poprawiać. Także, po wynikach widać, iż pomimo krótkiego okresu działalności operacyjnej, udało nam się zbudować stabilny i rentowny biznes.

- Plany spółki zakładają przyrost zadłużenia finansowego do ponad 40 mln zł we wrześniu przyszłego roku. Czy planowane jest także podniesienie kapitału własnego, aby zmniejszyć poziom lewarowania spółki?

- Tak – planujemy na przełomie I i II kwartału 2017 roku zadebiutować na rynku NewConnect,  a pozyskane z emisji środki zasilą kapitały własne spółki. Dodatkowo generowane co miesiąc zyski są reinwestowane w działalność operacyjną, co finalnie wpłynie na wynik finansowy, który oczywiście również zasili kapitały spółki.

- Jakie jest przewidywane źródło spłaty obligacji serii A, które oferowane są w ramach publicznej emisji?

- Wszystkie zyski planujemy zatrzymać w firmie w celu zwiększenia kapitałów własnych. Obligacje serii A zostaną najprawdopodobniej zrolowane, myślimy też o linii kredytowej w banku, która będzie stanowiła zabezpieczenie spłaty.

- Czy w bliższej lub dalszej perspektywie planowane są kolejne emisje obligacji?

- Mamy ambitne plany rozwoju spółki dotyczące zarówno rynku w Polsce jak i zagranicy. Po pełnym wykorzystaniu środków z emisji obligacji serii A podejmiemy decyzje co do kolejnego źródła finansowania.

- W memorandum informacyjnym wspomniano o planach rozszerzenia działalności na rynek niemiecki. Proszę o przybliżenie tych planów.

- Nasza ekspansja planowana jest na drugą połowę przyszłego roku i podyktowana jest wymaganiami stawianymi przez naszych klientów. Już dzisiaj obsługujemy niektóre duże niemieckie firmy i dzięki temu widzimy jak ogromny jest potencjał tamtego rynku i szansa dla inviPay-a do rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne.

- Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Więcej wiadomości o InviPay Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje