niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

YOLO sprzedało wierzytelności za 5,6 mln zł

msd | 11 marca 2021
Firma pożyczkowa sprzedała nieregularne pożyczki o wartości nominalnej 23 mln zł za cenę 5,58 mln zł, czym prawdopodobnie wykonała kolejny krok w kierunku wygaszenia działalności.

Sprzedany portfel o nominale 23 mln zł to połowa wszystkich pożyczek, które YOLO udzieliło w swojej krótkiej historii. Spółka zaczęła bowiem działalność pożyczkową na początku 2017 r., ale jeszcze przed osiągnięciem progu rentowności pandemia i nowe regulacje zmusiły ją do decyzji o zawieszeniu udzielania nowych pożyczek w 2020 r. Łącznie w latach 2017-2020 YOLO podpisało umowy warte 46,7 mln zł, wynika z ostatniego sprawozdania finansowego.

Na koniec września ubiegłego roku bilansowa wartość portfela pożyczkowego YOLO wynosiła 11,3 mln zł. Wszystkie aktywa spółki to zaś 13,1 mln zł i były one o 2,2 mln zł niższe od zobowiązań, które w większości składały się z obligacji, szczególnie względem podmiotów powiązanych. 

Na Catalyst notowana jest tylko jedna z trzech serii długu spółki. To wygasające w lipcu tego roku papiery o wartości 8 mln zł, które znajdują się w portfelach wąskiego grona inwestorów, prawdopodobnie powiązanych ze spółką. Po raz ostatni obligacjami tymi handlowano w lutym (99 proc. nominału), a obecnie nie ma dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o YOLO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje