piątek, 24 stycznia 2020

Newsroom

Zarządca Kani wnioskuje o ogłoszenie upadłości

msd | 06 grudnia 2019
Katowicki sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki. Jej zarządca złożył zaś uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Po sześciu miesiącach od otwarcia postępowanie restrukturyzacyjne Zakładów Mięsnych Henryk Kania zostało umorzone, za czym przed kilkoma dniami opowiedziała się też i rada wierzycieli spółki.

W osobnym komunikacie zarządca Kani poinformował o złożeniu uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. To droga zarezerwowana między innymi dla podmiotów, wobec których została umorzona restrukturyzacja.

Na koniec września ZM Kania miały 861,5 mln zł zobowiązań przy ledwie 335,7 mln zł aktywów, wynika ze sprawozdania sporządzonego przez zarządcę spółki. Dla właścicieli wartych 150,9 mln zł trzech serii obligacji (w tym jednej po terminie wykupu) oznacza to niewielkie szanse na odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy. Wprawdzie dwie z trzech serii zabezpieczono, ale poręczeniem Henryka Kani.

Pod koniec października ZM Kania zawarły umowę dzierżawy z Cedrobem. Spółka ma dostawać stałe comiesięczne płatności (300 tys. zł netto) za dzierżawę składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa. Umowę zawarto na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że Cedrob będzie miał prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy, gdyby wszczęto procedurę jego sprzedaży. 

Obrót obligacjami KAN0321 i KA10321, których terminy spłaty formalnie jeszcze nie minęły, pozostaje zawieszony, ponieważ sprawozdanie półrocze spółki nie zawierało raportu biegłego z przeglądu.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje