sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Zarządca Kani wnioskuje o ogłoszenie upadłości

msd | 06 grudnia 2019
Katowicki sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki. Jej zarządca złożył zaś uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Po sześciu miesiącach od otwarcia postępowanie restrukturyzacyjne Zakładów Mięsnych Henryk Kania zostało umorzone, za czym przed kilkoma dniami opowiedziała się też i rada wierzycieli spółki.

W osobnym komunikacie zarządca Kani poinformował o złożeniu uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. To droga zarezerwowana między innymi dla podmiotów, wobec których została umorzona restrukturyzacja.

Na koniec września ZM Kania miały 861,5 mln zł zobowiązań przy ledwie 335,7 mln zł aktywów, wynika ze sprawozdania sporządzonego przez zarządcę spółki. Dla właścicieli wartych 150,9 mln zł trzech serii obligacji (w tym jednej po terminie wykupu) oznacza to niewielkie szanse na odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy. Wprawdzie dwie z trzech serii zabezpieczono, ale poręczeniem Henryka Kani.

Pod koniec października ZM Kania zawarły umowę dzierżawy z Cedrobem. Spółka ma dostawać stałe comiesięczne płatności (300 tys. zł netto) za dzierżawę składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa. Umowę zawarto na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że Cedrob będzie miał prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy, gdyby wszczęto procedurę jego sprzedaży. 

Obrót obligacjami KAN0321 i KA10321, których terminy spłaty formalnie jeszcze nie minęły, pozostaje zawieszony, ponieważ sprawozdanie półrocze spółki nie zawierało raportu biegłego z przeglądu.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • Sąd ogłosił upadłość ZM Kania

  19 czerwca 2020
  Wraz z ogłoszeniem upadłości katowicki sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kani za 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu.
  czytaj więcej
 • 528,5 mln zł ujemnych kapitałów własnych ZM Kania

  20 maja 2020
  Zobowiązania Zakładów to 855,7 mln zł przy ledwie 327,2 mln zł aktywów, ale i tego nie można być pewnym, ponieważ przygotowane przez zarządcę sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane przez biegłego. Żaden nie chcę się podjąć tego zadania.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Cisza przed burzą?

  08 kwietnia 2020
  Przez 12 ostatnich miesięcy notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł. Ostatnie defaulty bynajmniej nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom.
  czytaj więcej
 • Sąd zawiesił postępowania egzekucyjne wobec ZM Kania

  23 marca 2020
  W ramach toczącego się postępowania o ogłoszenie upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania katowicki sąd zawiesił postępowania egzekucyjne prowadzone przez siedem podmiotów oraz uchylił zajęcie rachunków bankowych spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje