środa, 07 grudnia 2022

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny
Instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG.