niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Europejski Bank Inwestycyjny uplasował obligacje na 1,5 mld zł

msd | 19 stycznia 2017
Zamiast długu z nowym terminem zapadalności bank zdecydował się na emisję asymilacyjną, która wygasać będzie w maju 2021 r. Pierwszą, wartą 1,75 mld zł, transzę EBI uplasował w kwietniu zeszłego roku.

Obligacje mają stały kupon w wysokości 2,25 proc. Uplasowano je zaś po 97,699 proc. nominału, co daje kupującym 2,823 proc. rentowności, tj. 50 pb ponad mid-swap.

Książka popytu została otworzona 18 stycznia 2016, o godz. 9:30 z wytycznymi dotyczącymi marży na poziomie +52,1 p.b. powyżej mid-swap (tj. obligacja skarbowa PS0421 + 4 p.b.). O godz. 12.00 książka popytu przekroczyła poziom 3,4 mld PLN, a marża została ustalona na poziomie mid-swap +50 p.b. (tj. obligacja skarbowa 04/2021 + 1,4 p.b.). Silny popyt ze strony inwestorów umożliwił zamknięcie transakcji w kwocie 1,5 mld PLN. – podano w komunikacie mBanku, który pełnił rolę lead managera podczas transakcji.

Popyt na obligacje EBI w 76 proc. pochodził z Polski. Natomiast kilkanaście procent oferty objęli także inwestorzy z Azji, wynika z komunikatu mBanku. Prawie połowa popytu pochodziła od banków, a jedna trzecia od funduszy emerytalnych.

Papiery EBI notowane będą w Warszawie i Luksemburgu. Na Catalyst dołączą do uplasowanej w zeszłym roku pierwszej transzy, która notowana jest pod kodem EIB0521. Po raz ostatni handlowano nią w połowie października ubiegłego roku (99,8 proc.). Obecnie w arkuszu nie ma żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją finansową Unii Europejskiej. Bank, którego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE, zajmuje się finansowaniem inwestycji wspierających UE. Bank regularnie plasuje emisje obligacji w różnych walutach, w zeszłym roku przeprowadził ich ponad 160 (liczbę tę zawyża rozbicie emisji na transze). 

 

Więcej wiadomości o Europejski Bank Inwestycyjny

Więcej wiadomości kategorii Emisje