środa, 25 maja 2022

Newsroom

Europejski Bank Inwestycyjny uplasował obligacje na 750 mln zł

msd | 20 października 2017
Bank wypuścił kolejną transzę obligacji oprocentowanych na stałe 2,25 proc., zapadających w maju 2021 r. Książkę popytu zdominowały fundusze emerytalne i bankowe departamenty skarbu.

W wartej 750 mln zł emisji popyt przekroczył 2 mld zł. Papiery wyceniono na mid-swap + 10 punktów bazowych (p.b.), co odpowiada 2,332 proc. rentowności. Książkę popytu otwierano przy mid-swap + 12 p.b., czyli 2,5 p.b. powyżej obligacji skarbowej PS0421.

W transakcji udział wzięło 12 inwestorów. 92 proc. popytu pochodziło z Polski.

- Tą emisją podnosimy całkowity wolumen obligacji w polskich złotych zapadających w 2021 roku do równowartości około miliarda euro z poziomem rentowności zbliżonym do rządowego – powiedział Eila Kreivi, dyrektor departamentu rynków kapitałowych w EBI, cytowany w komunikacie prasowym.

Była to czwarta w tym roku emisja EBI na polskim rynku. W istocie, to nowa-stara emisja, bo transakcja miała na celu podniesienie wartości papierów wygasających w maju 2021 r. Już raz w tym roku bank przeprowadzał taką operację, wartą 1,5 mld zł. Teraz łączna wartość serii wzrośnie do 4 mld zł.

- Biorąc pod uwagę płynność polskiego rynku długu, dzisiejsza emisja EBI wyceniona 1 p.b. powyżej benchmarkowej obligacji skarbowej jest wielkim sukcesem EBI oraz wszystkich zespołów pracujących nad transakcją – wskazał Tomasz Gałka, dyrektor departamentu emisji papierów dłużnych w mBanku, który razem z Citi Handlowym był współmenedżerem oferty.

Wyemitowane papiery dołączą do notowanej na Catalyst serii EIB0521. W obrocie na GPW znajdują się też trzy inne emisje EBI, zapadające od 2022 do 2026 r. Do transakcji nimi praktycznie nie dochodzi. Papiery banku notowane są także na giełdzie w Luksemburgu.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją finansową Unii Europejskiej. Bank, którego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE, zajmuje się finansowaniem inwestycji wspierających UE. Regularnie plasuje emisje obligacji w różnych walutach. Na polskim rynku znajdują się w obrocie papiery EBI o łącznej wartości 7,7 mld zł.

Więcej wiadomości o Europejski Bank Inwestycyjny

Więcej wiadomości kategorii Emisje