poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

 • MCI Capital oczekuje ożywienia

  27 marca 2024
  Fundusz wszedł w 2024 r. z planami zwiększenia aktywności po stronie nowych inwestycji, jak i exitów z obecnego portfela. Przy około 450 mln zł dostępnej płynności zapowiada prace nad zwiększeniem dostępnych kredytów oraz emisjami obligacji.
  czytaj więcej
 • Notowania akcji MCI Capital mogą zostać wznowione

  24 listopada 2023
  MCI Capital ASI, jej większościowy akcjonariusz oraz Giełda Papierów Wartościowych zawarły porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki.
  czytaj więcej
 • MCI Capital oczyściło bilans z krótkiego długu

  17 listopada 2023
  Po wykupie wartych 20 mln zł obligacji MCI0823 oraz wydłużeniu okresu spłaty wewnątrzgrupowych papierów na 79 mln zł MCI Capital zmniejszyło krótkoterminowe zobowiązania do najniższego poziomu od około dziewięciu lat.
  czytaj więcej
 • GPW zawiesi akcje MCI Capital

  27 września 2023
  Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
  czytaj więcej
 • MCI na razie nie ciągnie do dezinwestycji

  21 września 2023
  Wobec posiadanej nadpłynności, niższych wycen i stosunkowo niedużej konkurencji, fundusz chce w najbliższym czasie postawić na nowe inwestycje. Ze spieniężeniem posiadanego portfela nie musi się spieszyć, przekonują przedstawiciele MCI.
  czytaj więcej
 • MCI Capital skupi akcje własne poprzez flagowy subfundusz

  16 maja 2023
  Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 nabędzie w najbliższych tygodniach akcje MCI Capital o łącznej wartości do 38,5 mln zł.
  czytaj więcej
 • MCI Capital przed koniecznością rozliczenia wewnętrznego długu

  15 maja 2023
  Giełdowy fundusz zamknął I kwartał z 10,3 mln zł zysku netto i 37,7 mln zł środków pieniężnych na rachunkach. W najbliższych miesiącach czekają go wykupy obligacji o łącznej wartości 99 mln zł, z czego znakomita większość to jednak dług wewnątrzgrupowy.
  czytaj więcej
 • MCI chce zainwestować do 2 mld zł w trzy lata

  03 kwietnia 2023
  Giełdowy fundusz zakończył ubiegły rok z ponad 0,7 mld zł płynności i liczy, że spadające na rynku wyceny pozwolą mu przyspieszyć z nowymi inwestycjami. Poprawy warunków do „exitów” spodziewa się dopiero w 2024 r.
  czytaj więcej
 • MCI Capital odrobiło straty

  18 listopada 2022
  Osiągnięte w III kwartale zyski z wyceny certyfikatów inwestycyjnych pozwoliły funduszowi wyjść nad kreskę z tegorocznymi wynikami. Mocno wzrosły natomiast jego krótkoterminowe zobowiązania.
  czytaj więcej
 • MCI Capital urynkowiło część długu

  21 września 2022
  Skonsolidowany dług brutto MCI nieznacznie spadł w I półroczu, ale już większa jego część była w rękach zewnętrznych inwestorów. W związku ze słabymi wynikami jednego z subfunduszy narastają natomiast zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji stóp zwrotu.
  czytaj więcej
 • MCI Capital straciło na wojnie

  13 maja 2022
  Z powodu ujemnego wyniku na posiadanych certyfikatach inwestycyjnych MCI Capital zaksięgowało 81,4 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kwartale. Sytuacji płynnościowej nie powinno to jednak zmieniać.
  czytaj więcej
 • MCI Capital z wysoką płynnością i apetytem na inwestycje

  14 kwietnia 2022
  Szeroko rozumiana grupa MCI zakończyła ubiegły rok z ponad 0,8 mld zł dostępnego finansowania. Liczy, że najbliższe dwa lata będą okresem budowania portfela, do czego zachęcać też ma unormowanie wycen.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja obligacji MCI Capital debiutuje na Catalyst

  08 marca 2022
  W pierwszych transakcjach papiery MCI0227 wyceniono na 97-97,6 proc. wartości nominalnej wobec 97,5 proc., które większość inwestorów zapłaciło za nie na rynku pierwotnym.
  czytaj więcej
 • MCI Capital przydzieliło obligacje warte 80,6 mln zł

  18 lutego 2022
  W największej od ponad trzech lat publicznej prospektowej ofercie papierów dłużnych na krajowym rynku udział wzięło prawie 1,3 tys. inwestorów. Przepisem na sukces emisji MCI mogło się okazać 2,5-proc. dyskonto w cenie emisyjnej.
  czytaj więcej
 • MCI zainwestuje ok. 158 mln zł

  03 lutego 2022
  Kontrolowany przez spółkę fundusz wyda 157,7 mln zł, aby osiągnąć 55 proc. udziału w kapitale eSky.pl, internetowego agenta turystycznego, który działa na ponad 60 rynkach.
  czytaj więcej