niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

MCI.PrivateVentures FIZ wykupi kolejne obligacje przed terminem

msd | 28 kwietnia 2021
Fundusz przedterminowo spłaci w połowie maja pochodzące z publicznej oferty papiery MCF1121 o wartości 40 mln zł.

Dzień wcześniejszego wykupu obligacji serii P1B ustalono na 16 maja, który będzie jednocześnie terminem płatności przedostatniego kuponu. Obok należnego kapitału i odsetek, obligatariusze otrzymają też 0,05 proc. należnej premii.

W środę po obligacje MCF1121 kwotowane są na 99,26/99,98 proc. nominału (bid/ask).

Wraz z wcześniejszą spłatą ostatnich papierów fundusz MCI.PV FIZ opuści Catalyst. Wcześniej w październiku ubiegłego roku wykupił o czasie obligacje MCF0120 o wartości 30 mln zł, a w lutym tego roku przedterminowo spłacił papiery MCF0222 za 40 mln zł.

Obok ostatnich sporych dezinwestycji, wydzielone w ramach MCI.PV FIZ subfundusze pozyskały też ostatnio finansowanie bankowe. Na początku stycznia pożyczyły 41 mln euro, między innymi właśnie na refinansowanie obligacji.

Na Catalyst nadal obecne będą natomiast papiery dłużne MCI Capital ASI, a także jego większościowego akcjonariusza - MCI Management. Pierwszej ze spółek KNF zatwierdziła w marcu obligacyjnych prospekt dla programu o wartości 100 mln zł.

Więcej wiadomości o MCI.PrivateVentures FIZ

 • MCI Capital ASI: Nadal jesteśmy zainteresowani publicznymi emisjami obligacji

  05 maja 2021
  Po udanych dezinwestycjach grupa MCI zakończyła ubiegły rok z ponad 750 mln zł płynności, która do dziś miała jeszcze wzrosnąć. Mimo tego, samo MCI Capital ASI podtrzymuje zamiar skierowania do inwestorów indywidualnych publicznej oferty obligacji na podstawie niedawno zatwierdzonego prospektu. Równocześnie myśli też o emisji długu do inwestorów instytucjonalnych.
  czytaj więcej
 • Fundusz MCI.PV FIZ z gotówką netto na koniec 2020 r.

  18 lutego 2021
  Po raz pierwszy w swojej giełdowej historii fundusz MCI.PrivateVentures FIZ miał na koniec grudnia więcej gotówki niż zobowiązań. Jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, bo niemal całość z ponad 0,6 mld zł wpływów zrealizowanych w IV kwartale trafiło do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.
  czytaj więcej
 • MCI.PrivateVentrues FIZ przyspiesza wykup obligacji o rok

  03 lutego 2021
  Jeszcze w tym miesiącu fundusz przedterminowo wykupie warte 40 mln zł papiery dłużne MCF0222. W zamian wypłaci obligatariuszom 0,1 proc. premii.
  czytaj więcej
 • Subfundusze MCI pozyskały 41 mln euro finansowania bankowego

  07 stycznia 2021
  MCI.PrivateVentures FIZ zapewnił swoim subfunduszom równowartość ok. 185 mln zł na projekty inwestycyjne i refinansowanie zadłużenia. Wprawdzie zawarta umowa powiększa niemal 0,7 mld zł płynności w obu subfunduszach, ale MCI nie rezygnuje z planów przeprowadzenia w tym roku publicznych emisji obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje