środa, 14 listopada 2018

PKO Finance AB (publ)

PKO Finance AB (publ)
Spółka celowa, zarejestrowana w Szwecji, powołana do pozyskiwania finansowania dłużnego. Gwarantem obligacji i 100% akcjonariuszem jest PKO BP.

Emisje