czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

PKO BP wyemituje obligacje do 750 mln euro

msd | 07 lipca 2017
Okres spłaty zostanie ustalony od trzech do czterech lat, zaś wysokość oprocentowania zależna będzie od warunków rynkowych.

Warte do 750 mln EUR obligacje zostaną uplasowane w ramach przyjętego w maju programu emisji o wartości 3 mld EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach (także CHF, USD i PLN).

Przeprowadzenie emisji euroobligacji jest uzależnione od warunków rynkowych. Wielkość emisji oraz stopa procentowa, według której będą oprocentowane euroobligacje, zostaną ustalone we współpracy z konsorcjum banków inwestycyjnych i z inwestorami w Europie – podano w komunikacie.

W ramach poprzedniego programu emisji euroobligacji, także wartego do 3 mld EUR, bank PKO uplasował pięć serii. Ostatnią w styczniu 2014 r. Warte 0,5 mld EUR niepodporządkowane pięcioletnie papiery, wyemitowane przez spółkę zależną PKO Finance, oprocentowane są na stałe 2,324 proc. rocznie.

Niedawno PKO BP zapowiedział także emisję obligacji podporządkowanych na 1,7 mld zł mających zastąpić starszą serię (PKO0922), która może zostać przedterminowo wykupiona w połowie września tego roku. Emitując papiery we wrześniu 2012 r. bank zgodził się płacić za nie WIBOR 6M plus 1,64 pkt proc.

W maju agencja Moody’s potwierdziła rating PKO BP na poziomie A2, podnosząc przy tym jego perspektywę z negatywnej do stabilnej. Jednocześnie dług senioralny w walucie zagranicznej został oceniony na A3 z perspektywą stabilną.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje