niedziela, 22 lipca 2018

Newsroom

PKO BP uplasował obligacje za 750 mln EUR

msd | 19 lipca 2017
Obligacje mają czteroletni termin wykupu, a ustalony kupon wyniesie 0,75 proc. (Mid Swap plus 65 punktów bazowych).

Cenę emisyjną ustalono na 99,792 proc. nominału. Bank zamierza wprowadzić obligacje do notowań na giełdzie w Luxemburgu, a następnie – po ich dopuszczeniu – także na Catalyst.

Warte do 750 mln EUR obligacje zostaną uplasowane w ramach przyjętego w maju programu emisji o wartości 3 mld EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach (także CHF, USD i PLN).

W ramach poprzedniego programu emisji euroobligacji, także wartego do 3 mld EUR, bank PKO uplasował pięć serii. Ostatnią w styczniu 2014 r. Warte 0,5 mld EUR niepodporządkowane pięcioletnie papiery, wyemitowane przez spółkę zależną PKO Finance, oprocentowane są na stałe 2,324 proc. rocznie.

Niedawno PKO BP zapowiedział także emisję obligacji podporządkowanych na 1,7 mld zł mających zastąpić starszą serię (PKO0922), która może zostać przedterminowo wykupiona w połowie września tego roku. Emitując papiery we wrześniu 2012 r. bank zgodził się płacić za nie WIBOR 6M plus 1,64 pkt proc.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje