poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Archicom S.A.

Seria: M4/2019
ISIN: PLARHCM00073
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (nie mniej niż 30 proc. wyemitowanych i niewykupionych obligacji). W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 14 czerwca 2021 r.,
 • 0,68 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 14 września 2021 r.,
 • 0,60 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 14 grudnia 2021 r.,
 • 0,53 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 14 marca 2022 r.,
 • 0,45 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 14 czerwca 2022 r.,
 • 0,38 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 14 września 2022 r.,
 • 0,30 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 14 grudnia 2022 r.,
 • 0,20 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 14 marca 2023 r.

Obligatariusze mogą domagać się przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • przychody grupy z podstawowej działalności wyniosą mniej niż 75 proc. całkowitych przychodów,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy wartość 0,9x,
 • wypłacona dywidenda przekroczy 75 proc. zysku skonsolidowanego.

Emitent: Archicom S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ARH0623
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.51%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-14
 • 2019-09-16
 • 2019-12-16
 • 2020-03-16
 • 2020-06-15
 • 2020-09-14
 • 2020-12-14
 • 2021-03-15
 • 2021-06-14
 • 2021-09-14
 • 2021-12-14
 • 2022-03-14
 • 2022-06-14
 • 2022-09-14
 • 2022-12-14
 • 2023-03-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-09-06
 • 2019-12-06
 • 2020-03-06
 • 2020-06-04
 • 2020-09-04
 • 2020-12-04
 • 2021-03-05
 • 2021-06-04
 • 2021-09-06
 • 2021-12-06
 • 2022-03-04
 • 2022-06-06
 • 2022-09-06
 • 2022-12-06
 • 2023-03-06
 • 2023-06-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-09-16
 • 2019-12-16
 • 2020-03-16
 • 2020-06-15
 • 2020-09-14
 • 2020-12-14
 • 2021-03-15
 • 2021-06-14
 • 2021-09-14
 • 2021-12-14
 • 2022-03-14
 • 2022-06-14
 • 2022-09-14
 • 2022-12-14
 • 2023-03-14
 • 2023-06-14

Dzień wykupu

 • 2023-06-14

Emisje