niedziela, 27 września 2020

Best S.A.

Seria: Q2
ISIN: PLBEST000234
Rynek: GPW ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek przypadającym 26 stycznia 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • emitent do 31 grudnia 2018 r. wypłaci dywidendę w jakiejkolwiek wysokości lub po tym terminie w kwocie wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego narastająco po 1 stycznia 2018 r.,
 • emitent do 31 grudnia 2018 r. dokona skupu akcji własnych w jakiejkolwiek kwocie (wyłączając program motywacyjny dla pracowników) lub po tej dacie w kwocie wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego narastająco po 1 stycznia 2018 r.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0321
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.63%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-29
 • 2016-11-29
 • 2017-03-01
 • 2017-05-29
 • 2017-08-29
 • 2017-11-29
 • 2018-03-01
 • 2018-05-29
 • 2018-08-29
 • 2018-11-29
 • 2019-03-01
 • 2019-05-29
 • 2019-08-29
 • 2019-11-29
 • 2020-02-29
 • 2020-05-29
 • 2020-08-29
 • 2020-11-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-11-21
 • 2017-02-21
 • 2017-05-19
 • 2017-08-21
 • 2017-11-21
 • 2018-02-21
 • 2018-05-21
 • 2018-08-21
 • 2018-11-21
 • 2019-02-21
 • 2019-05-21
 • 2019-08-21
 • 2019-11-21
 • 2020-02-21
 • 2020-05-21
 • 2020-08-21
 • 2020-11-20
 • 2021-02-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-11-29
 • 2017-03-01
 • 2017-05-29
 • 2017-08-29
 • 2017-11-29
 • 2018-03-01
 • 2018-05-29
 • 2018-08-29
 • 2018-11-29
 • 2019-03-01
 • 2019-05-29
 • 2019-08-29
 • 2019-11-29
 • 2020-02-29
 • 2020-05-29
 • 2020-08-29
 • 2020-11-29
 • 2021-03-01

Dzień wykupu

 • 2021-03-01

Emisje