poniedziałek, 26 lipca 2021

Best S.A.

Seria: R2
ISIN: PLBEST000259
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0821
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.51%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO1 707170 700 zł0.57%0.01%2021-06-30
SUMA:1 707170 700 zł0,57%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-01-16
 • 2017-05-10
 • 2017-08-10
 • 2017-11-10
 • 2018-02-10
 • 2018-05-10
 • 2018-08-10
 • 2018-11-10
 • 2019-02-10
 • 2019-05-10
 • 2019-08-10
 • 2019-11-10
 • 2020-02-10
 • 2020-05-10
 • 2020-08-10
 • 2020-11-10
 • 2021-02-10
 • 2021-05-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-04-28
 • 2017-08-02
 • 2017-11-02
 • 2018-02-02
 • 2018-04-30
 • 2018-08-02
 • 2018-11-02
 • 2019-02-01
 • 2019-04-30
 • 2019-08-02
 • 2019-10-31
 • 2020-01-31
 • 2020-04-30
 • 2020-07-31
 • 2020-11-02
 • 2021-02-02
 • 2021-04-29
 • 2021-08-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-05-10
 • 2017-08-10
 • 2017-11-10
 • 2018-02-10
 • 2018-05-10
 • 2018-08-10
 • 2018-11-10
 • 2019-02-10
 • 2019-05-10
 • 2019-08-10
 • 2019-11-10
 • 2020-02-10
 • 2020-05-10
 • 2020-08-10
 • 2020-11-10
 • 2021-02-10
 • 2021-05-10
 • 2021-08-10

Dzień wykupu

 • 2021-08-10

Emisje