środa, 16 sierpnia 2017

Best S.A.

Seria: O
ISIN: PLBEST000184
Rynek: GWP ASO


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • emitent wypłaci dywidendę.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 6 770 400 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.83%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-30
 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18
 • 2018-03-18
 • 2018-06-18
 • 2018-09-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-10
 • 2017-06-09
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-09
 • 2018-06-08
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18
 • 2018-03-18
 • 2018-06-18
 • 2018-09-18
 • 2018-12-18

Dzień wykupu

 • 2018-12-18

Emisje