sobota, 21 kwietnia 2018

Best S.A.

Seria: O
ISIN: PLBEST000184
Rynek: GWP ASO


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • emitent wypłaci dywidendę.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 6 770 400 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji1 485148 500 zł2.19%0.08%2017-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania49549 500 zł0.73%0.4%2017-06-30
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału12 0031 200 300 zł17.73%0.05%2017-12-31
SUMA:13 9831 398 300 zł20,65%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-30
 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18
 • 2018-03-18
 • 2018-06-18
 • 2018-09-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-10
 • 2017-06-09
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-09
 • 2018-06-08
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18
 • 2018-03-18
 • 2018-06-18
 • 2018-09-18
 • 2018-12-18

Dzień wykupu

 • 2018-12-18

Emisje