wtorek, 05 grudnia 2023

CSA0726

Emitent: Cognor S.A.
Seria: 1/2021
ISIN: PLCGNR000014
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 600.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.4%
Oprocentowanie bieżące: 9.7%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: cognor-seria-1-2021.pdf

Ważne informacje

Marża bazowa wynosi 3,4 pkt proc. Jeśli wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA. spadnie poniżej 3,0x, marża zostanie obniżona o 0,5 pkt proc., a jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej 3,5x, marża wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Obligacje są zabezpieczone poręczeniami Cognor Holding wraz z oświadczeniami o poddaniu się egzekucji oraz hipoteką.

Obligacje (pierwotna wartość emisji to 200 mln zł) będą wykupywane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 200 zł - 15 lipca 2022r.,
 • 200 zł - 15 lipca 2023 r.,
 • 200 zł - 15 lipca 2024 r.,
 • 200 zł - 15 lipca 2025 r.,
 • 200 zł - 15 lipca 2026 r.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 1,25 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 1 proc. na koniec VII okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec VIII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IX okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,5x (emitent zapewnił sobie możliwość dwukrotnego przekroczenia tego poziomu w okresie do ostatecznego dnia wykupu, z tym zastrzeżeniem, że wskaźnik w żadnym momencie nie może przekroczyć 4,0x).

Obligacje CSA0726 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-07-15
 • 2022-01-15
 • 2022-07-15
 • 2023-01-15
 • 2023-07-15
 • 2024-01-15
 • 2024-07-15
 • 2025-01-15
 • 2025-07-15
 • 2026-01-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-01-10
 • 2022-07-08
 • 2023-01-09
 • 2023-07-10
 • 2024-01-08
 • 2024-07-08
 • 2025-01-08
 • 2025-07-08
 • 2026-01-08
 • 2026-07-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-01-15
 • 2022-07-15
 • 2023-01-15
 • 2023-07-15
 • 2024-01-15
 • 2024-07-15
 • 2025-01-15
 • 2025-07-15
 • 2026-01-15
 • 2026-07-15

Dzień wykupu

 • 2026-07-15