poniedziałek, 29 maja 2023
Spółka zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych ze stali i obrotem złomami stali.

Miary zadłużenia

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.
Na podstawie sprawozdań grupy Cognor Holding, w skład której wchodzi emitent obligacji.