wtorek, 24 maja 2022

ECH0422

Emitent: Echo Investment S.A.
Seria: 1/2018
ISIN: PLECHPS00282
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 31 410 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.9%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: echo-investment-seria-1-2018.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji na koniec IV, V, VI lub VII okresu odsetkowego (bez dodatkowej premii dla obligatariuszy.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość całkowitego zadłużenia netto do łącznej wartości aktywów przekroczy 0,65x.

Obligacje ECH0422 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-04-23
 • 2018-10-23
 • 2019-04-23
 • 2019-10-23
 • 2020-04-23
 • 2020-10-23
 • 2021-04-23
 • 2021-10-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-10-15
 • 2019-04-12
 • 2019-10-15
 • 2020-04-15
 • 2020-10-15
 • 2021-04-15
 • 2021-10-15
 • 2022-04-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-10-23
 • 2019-04-23
 • 2019-10-23
 • 2020-04-23
 • 2020-10-23
 • 2021-04-23
 • 2021-10-25
 • 2022-04-25

Dzień wykupu

 • 2022-04-25