wtorek, 19 czerwca 2018

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Seria: C
ISIN: PLGPW0000066
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dniu płatności odsetek przypadającym 6 kwietnia 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,25 proc. wartości nominalnej obligacji.


Emitent: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GPW1022
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 125 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 3.19%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.19%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-10-06
 • 2016-04-06
 • 2016-10-06
 • 2017-04-06
 • 2017-10-06
 • 2018-04-06
 • 2018-10-06
 • 2019-04-06
 • 2019-10-06
 • 2020-04-06
 • 2020-10-06
 • 2021-04-06
 • 2021-10-06
 • 2022-04-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-03-29
 • 2016-09-28
 • 2017-03-29
 • 2017-09-28
 • 2018-03-28
 • 2018-09-28
 • 2019-03-29
 • 2019-09-27
 • 2020-03-27
 • 2020-09-28
 • 2021-03-26
 • 2021-09-28
 • 2022-03-29
 • 2022-09-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-04-06
 • 2016-10-06
 • 2017-04-06
 • 2017-10-06
 • 2018-04-06
 • 2018-10-06
 • 2019-04-06
 • 2019-10-06
 • 2020-04-06
 • 2020-10-06
 • 2021-04-06
 • 2021-10-06
 • 2022-04-06
 • 2022-10-06

Dzień wykupu

 • 2022-10-06

Emisje