niedziela, 16 maja 2021

i2 Development S.A.

Seria: G
ISIN: PLI2DVL00089
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna o najwyższym pierwszeństwie do sumy 21 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym dniu płatności odsetek. W przypadku, gdy do wykupu dojdzie na koniec I, II lub III okresu odsetkowego, obligatariusze otrzymają premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Emitent: i2 Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: I2D0321
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 7 260 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-09-18
 • 2018-12-12
 • 2019-03-12
 • 2019-06-12
 • 2019-09-12
 • 2019-12-12
 • 2020-03-12
 • 2020-06-12
 • 2020-09-12
 • 2020-12-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-12-04
 • 2019-03-04
 • 2019-06-04
 • 2019-09-04
 • 2019-12-04
 • 2020-03-04
 • 2020-06-03
 • 2020-09-04
 • 2020-12-04
 • 2021-03-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-12-12
 • 2019-03-12
 • 2019-06-12
 • 2019-09-12
 • 2019-12-12
 • 2020-03-12
 • 2020-06-12
 • 2020-09-12
 • 2020-12-12
 • 2021-03-12

Dzień wykupu

 • 2021-03-12

Emisje