czwartek, 29 września 2022

I2D0821

Emitent: i2 Development S.A.
Seria: J
ISIN: PLO222400023
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 8 225 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: i2-development-nota-seria-j-k.pdf

Ważne informacje

W przypadku wykluczenia wszystkich akcji emitenta z obrotu na GPW marża wzrośnie o 0,75 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna o najwyższym pierwszeństwie do sumy 30 mln zł oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych prac budowlanych.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym z dni wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I oraz II okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu wykupu na koniec III okresu odsetkowego lub później - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 0,85x

Obligacje I2D0821 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-03-04
 • 2020-05-31
 • 2020-08-31
 • 2020-11-30
 • 2021-02-28
 • 2021-05-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-05-25
 • 2020-08-24
 • 2020-11-23
 • 2021-02-22
 • 2021-05-24
 • 2021-08-24

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-05-31
 • 2020-08-31
 • 2020-11-30
 • 2021-02-28
 • 2021-05-31
 • 2021-08-31

Dzień wykupu

 • 2021-08-31