niedziela, 14 sierpnia 2022

KRI0423

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: F1
ISIN: PLKRINK00253
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 89 140 000 PLN
Wartość nominalna: 850.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-f1.pdf
kredyt-inkaso-seria-f1-errata.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie na portfelach wierzytelności oraz majątku emitenta o wartości godziwej nie niższej niż 150 mln zł.

W przypadku, gdy wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,25x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc.

Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji 26 kwietnia 2021 r. (31,5 mln zł) oraz 26 kwietnia 2022 r. (52,5 mln zł).

Ponadto emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom będzie należna premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie otrzyma zgody zgromadzenia obligatariuszy na jego przekroczenie;
 • wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/EBITDA skorygowana przekroczy:
  • 4,0x do 26 kwietnia 2019 r. lub
  • 3,75x do 26 kwietnia 2020 r. lub
  • 3,5x do 26 kwietnia 2021 r. lub
  • 3,25x do 26 kwietnia 2022 r.,
  • przy czym dopuszczalne jest jednorazowe przekroczenie wskazanych poziomów (nie więcej niż 4,7x), pod warunkiem, że w dwóch kolejnych okresach wskaźnik będzie w normie.
 • wskaźnik wydatki kapitałowe na zakup portfeli wierzytelności/przepływy pieniężne z portfeli wierzytelności przekroczy 1,0x, przy czym nie liczy się sytuacja, w której wskaźnik jednorazowo przekroczy ten poziom (nie więcej jednak niż 1,1x), a w dwóch kolejnych okresach będzie poniżej 1,0x.

Obligacje KRI0423 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO5 0004 269 000 zł2,38%1,51%2021-12-31
Agio SFIO5 0004 269 000 zł2,38%3,80%2021-12-31
Allianz Duo FIO (d. Aviva)6 6505 618 000 zł3,17%0,17%2021-12-31
BNP Paribas FIO8 0126 841 000 zł3,82%0,15%2021-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO2 8262 413 000 zł1,35%0,26%2021-12-31
BNPP FIO169144 000 zł0,08%0,23%2021-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO3 5493 030 000 zł1,69%0,54%2021-12-31
Generali Fundusze FIO21 30018 184 000 zł10,14%0,15%2021-12-31
Generali Fundusze SFIO10 1658 018 000 zł4,84%0,29%2021-12-31
Ipopema Benefit 3 FIZAN11 89310 154 000 zł5,66%14,21%2021-12-31
Pekao FIO33 90028 904 000 zł16,14%0,23%2021-12-31
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO6 1005 201 000 zł2,90%0,68%2021-12-31
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO761650 000 zł0,36%0,21%2021-12-31
PKO Parasolowy FIO23 69020 226 000 zł11,28%0,07%2021-12-31
OFE Pocztylion10 5008 964 900 zł5,00%0,27%2021-12-31
Santander FIO7 0306 002 000 zł3,35%0,06%2021-12-31
Santander Prestiż SFIO10 4708 939 000 zł4,99%0,12%2021-12-31
SUMA167 015141 826 900 zł79,53%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-04-26
 • 2019-10-26
 • 2020-04-26
 • 2020-10-26
 • 2021-04-26
 • 2021-10-26
 • 2022-04-26
 • 2022-10-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-10-18
 • 2020-04-17
 • 2020-10-16
 • 2021-04-16
 • 2021-10-18
 • 2022-04-15
 • 2022-10-18
 • 2023-04-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-10-26
 • 2020-04-26
 • 2020-10-26
 • 2021-04-26
 • 2021-10-26
 • 2022-04-26
 • 2022-10-26
 • 2023-04-26

Dzień wykupu

 • 2023-04-26