wtorek, 18 stycznia 2022

KRI0423

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: F1
ISIN: PLKRINK00253
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 176 289 150 PLN
Wartość nominalna: 850 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Oprocentowanie bieżące: 5.79%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-f1.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie na portfelach wierzytelności oraz majątku emitenta o wartości godziwej nie niższej niż 150 mln zł.

W przypadku, gdy wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,25x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc.

Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji 26 kwietnia 2021 r. (31,5 mln zł) oraz 26 października 2022 r. (52,5 mln zł).

Ponadto emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom będzie należna premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie otrzyma zgody zgromadzenia obligatariuszy na jego przekroczenie;
 • wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/EBITDA skorygowana przekroczy:
  • 4,0x do 26 kwietnia 2019 r. lub
  • 3,75x do 26 kwietnia 2020 r. lub
  • 3,5x do 26 kwietnia 2021 r. lub
  • 3,25x do 26 kwietnia 2022 r.,
  • przy czym dopuszczalne jest jednorazowe przekroczenie wskazanych poziomów (nie więcej niż 4,7x), pod warunkiem, że w dwóch kolejnych okresach wskaźnik będzie w normie.
 • wskaźnik wydatki kapitałowe na zakup portfeli wierzytelności/przepływy pieniężne z portfeli wierzytelności przekroczy 1,0x, przy czym nie liczy się sytuacja, w której wskaźnik jednorazowo przekroczy ten poziom (nie więcej jednak niż 1,1x), a w dwóch kolejnych okresach będzie poniżej 1,0x.

Obligacje KRI0423 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Millennium SFIO5 2114 429 350 zł2,48%0,27%2021-06-30
Millennium FIO3 4592 940 150 zł1,65%0,08%2021-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO3 5493 016 650 zł1,69%0,44%2021-06-30
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO6 1005 185 000 zł2,90%0,47%2021-06-30
Aviva Investors FIO6 6505 652 500 zł3,17%0,16%2021-06-30
Agio Plus FIO5 0004 250 000 zł2,38%1,77%2021-06-30
Agio SFIO5 0004 250 000 zł2,38%3,79%2021-06-30
Santander FIO7 0307 030 000 zł3,35%0,07%2021-06-30
Santander Prestiż SFIO10 47010 470 000 zł4,99%0,13%2021-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO6454 400 zł0,03%0,01%2021-06-30
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO761761 000 zł0,36%0,23%2021-06-30
OFE Pocztylion10 50010 500 000 zł5,00%0,40%2020-12-31
Allianz FIO3 4842 961 400 zł1,66%0,14%2021-06-30
BNPP FIO169143 650 zł0,08%0,23%2021-06-30
Generali Fundusze FIO21 30021 300 000 zł10,14%0,16%2021-06-30
Generali Fundusze SFIO10 1658 640 250 zł4,84%0,26%2021-06-30
PKO Parasolowy FIO22 76222 762 000 zł10,84%0,08%2021-06-30
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ1 8251 551 250 zł0,87%2,06%2021-06-30
SUMA123 499115 897 600 zł58,81%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-04-26
 • 2019-10-26
 • 2020-04-26
 • 2020-10-26
 • 2021-04-26
 • 2021-10-26
 • 2022-04-26
 • 2022-10-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-10-18
 • 2020-04-17
 • 2020-10-16
 • 2021-04-16
 • 2021-10-18
 • 2022-04-15
 • 2022-10-18
 • 2023-04-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-10-26
 • 2020-04-26
 • 2020-10-26
 • 2021-04-26
 • 2021-10-26
 • 2022-04-26
 • 2022-10-26
 • 2023-04-26

Dzień wykupu

 • 2023-04-26