poniedziałek, 26 lipca 2021

Kredyt Inkaso S.A.

Seria: F1
ISIN: PLKRINK00253
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie na portfelach wierzytelności oraz majątku emitenta o wartości godziwej nie niższej niż 150 mln zł.

W przypadku, gdy wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,25x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc.

Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji 26 kwietnia 2021 r. (31,5 mln zł) oraz 26 października 2022 r. (52,5 mln zł).

Ponadto emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom będzie należna premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie otrzyma zgody zgromadzenia obligatariuszy na jego przekroczenie;
 • wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/EBITDA skorygowana przekroczy:
  • 4,0x do 26 kwietnia 2019 r. lub
  • 3,75x do 26 kwietnia 2020 r. lub
  • 3,5x do 26 kwietnia 2021 r. lub
  • 3,25x do 26 kwietnia 2022 r.,
  • przy czym dopuszczalne jest jednorazowe przekroczenie wskazanych poziomów (nie więcej niż 4,7x), pod warunkiem, że w dwóch kolejnych okresach wskaźnik będzie w normie.
 • wskaźnik wydatki kapitałowe na zakup portfeli wierzytelności/przepływy pieniężne z portfeli wierzytelności przekroczy 1,0x, przy czym nie liczy się sytuacja, w której wskaźnik jednorazowo przekroczy ten poziom (nie więcej jednak niż 1,1x), a w dwóch kolejnych okresach będzie poniżej 1,0x.

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRI0423
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 178 500 000 PLN
Wartość nominalna: 850 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.14%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-04-26
 • 2019-10-26
 • 2020-04-26
 • 2020-10-26
 • 2021-04-26
 • 2021-10-26
 • 2022-04-26
 • 2022-10-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-10-18
 • 2020-04-17
 • 2020-10-16
 • 2021-04-16
 • 2021-10-18
 • 2022-04-15
 • 2022-10-18
 • 2023-04-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-10-26
 • 2020-04-26
 • 2020-10-26
 • 2021-04-26
 • 2021-10-26
 • 2022-04-26
 • 2022-10-26
 • 2023-04-26

Dzień wykupu

 • 2023-04-26

Emisje