piątek, 27 kwietnia 2018

Kredyt Inkaso S.A.

Seria: Y
ISIN: PLKRINK00162
Rynek: GPW ASO, BS ASO


W przypadku gdy wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,0x, marża zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Może do niego dojść w dniach płatności odsetek przypadających 21 czerwca lub 21 grudnia 2018 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,5 lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,25x.

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRI0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.95%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.76%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-22
 • 2016-06-22
 • 2016-12-22
 • 2017-06-22
 • 2017-12-22
 • 2018-06-22
 • 2018-12-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-06-14
 • 2016-12-14
 • 2017-06-13
 • 2017-12-14
 • 2018-06-14
 • 2018-12-14
 • 2019-06-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-21
 • 2016-12-21
 • 2017-06-21
 • 2017-12-21
 • 2018-06-21
 • 2018-12-21
 • 2019-06-21

Dzień wykupu

 • 2019-06-21

Emisje