środa, 29 czerwca 2022

KRI0822

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: E1
ISIN: PLKRINK00246
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 6 190 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Oprocentowanie bieżące: 8.65%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-e1.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec drugiego okresu odsetkowego, tj. 16 grudnia 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II, III oraz IV okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu na koniec VI lub VII okresu odsetkowego premia nie przysługuje.

W przypadku gdy wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitały własne na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,25x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitały własne na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,5x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA skorygowana na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,2x, przy czym dopuszczalna jest sytuacja jednorazowego przekroczenia tego poziomu (ale nie więcej niż 4,7x), o ile w dwóch kolejnych kwartałach wskaźnik utrzyma się poniżej poziomu 4,2x.

Obligacje KRI0822 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Skarbiec FIO3 0002 501 000 zł48,47%0,07%2021-12-31
SUMA3 0002 501 000 zł48,47%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-08-16
 • 2019-02-16
 • 2019-08-16
 • 2020-02-16
 • 2020-08-16
 • 2021-02-16
 • 2021-08-16
 • 2022-02-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-02-08
 • 2019-08-07
 • 2020-02-07
 • 2020-08-07
 • 2021-02-08
 • 2021-08-06
 • 2022-02-08
 • 2022-08-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-02-16
 • 2019-08-16
 • 2020-02-16
 • 2020-08-16
 • 2021-02-16
 • 2021-08-16
 • 2022-02-16
 • 2022-08-16

Dzień wykupu

 • 2022-08-16