poniedziałek, 25 czerwca 2018

Kredyt Inkaso S.A.

Seria: X
ISIN: PLKRINK00154
Rynek: BS ASO


Jeśli skonsolidowane zadłużenie finansowe netto do skonsolidowanych kapitałów własnych przekroczy 200 proc., marża zostanie podniesiona o 0,25 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za V okres odsetkowy, tj. 27 października 2017 roku. Jeśli do wykupu dojdzie na koniec V okresu odsetkowego, obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na koniec VI okresu odsetkowego, premia wyniesie 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowane zadłużenie finansowe netto do skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta przekroczy 225 proc., chyba że zgromadzenie obligatariuszy wydało na to czasową zgodę.

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRI1018
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 69 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.38%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-27
 • 2015-10-27
 • 2016-04-27
 • 2016-10-27
 • 2017-04-27
 • 2017-10-27
 • 2018-04-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-10-19
 • 2016-04-19
 • 2016-10-19
 • 2017-04-19
 • 2017-10-19
 • 2018-04-19
 • 2018-10-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-10-27
 • 2016-04-27
 • 2016-10-27
 • 2017-04-27
 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-29

Dzień wykupu

 • 2018-10-29

Emisje