poniedziałek, 25 czerwca 2018

Kredyt Inkaso S.A.

Seria: A1 i A2 (zasymilowane)
ISIN: PLKRINK00188
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapiałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,0x marża zostanie podwyższona 0,25 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego, tj. 7 kwietnia 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji gdy to wykupu dojdzie na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji gdy to wykupu dojdzie na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji gdy to wykupu dojdzie na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in.  jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapiałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,25x (nie dotyczy w przypadku przekroczenia zaciągnięcia zadłużenia finansowego w celu refinansowania zadłużenia finansowego),
 • emitent nie udostępni obligatariuszom skonsolidowanych sprawozdań finansowych (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy),
 • emitent nie poinformuje obligatariuszy o wartości wskaźnika finansowego (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy),
 • emitent ustanowi zabezpieczenie w związku z emisją obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych, innych niż obligacje, chyba że jednocześnie ustanowi na rzecz obligatariuszy zabezpieczenie tego samego rodzaju (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy).

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRI1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.48%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-07
 • 2017-04-07
 • 2017-10-07
 • 2018-04-07
 • 2018-10-07
 • 2019-04-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-03-30
 • 2017-09-29
 • 2018-03-29
 • 2018-09-28
 • 2019-03-29
 • 2019-09-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-04-07
 • 2017-10-07
 • 2018-04-07
 • 2018-10-07
 • 2019-04-07
 • 2019-10-07

Dzień wykupu

 • 2019-10-07

Emisje