poniedziałek, 19 kwietnia 2021

OT Logistics S.A.

Seria: D
ISIN: PLODRTS00074
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wycofane z obrotu, ale ich termin spłaty – nieuwzględniony przez GPW i KDPW – to 29 maja 2021 r.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Do wykupu na żądanie emitenta może dojść jedynie w ostatnim dniu drugiego, czwartego i szóstego okresu odsetkowego. Emitent zapłaci w takim przypadku premię, która w zależności od tego, w którym okresie wykup zostanie przeprowadzony, wyniesie 1,5 proc., 1 proc. lub 0,5 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia (obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych) przekroczy 0,75x,
 • wskaźnik rentowności EBITDA (obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych) spadnie poniżej 5 proc. (NIE BĘDZIE BADANY W LATACH 2018-2019),
 • wskaźnik dług netto/EBITDA (obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych) przekroczy 4,0x (NIE BĘDZIE BADANY W LATACH 2018-2019),
 • emitent nie wywiąże się z zobowiązani do przeprowadzenia oferty obligacji serii H na kwotę co najmniej 100 mln zł do 7 grudnia 2018 r.,
 • obecni obligatariusze serii D nie obejmą przynajmniej 50 mln zł z nowej emisji obligacji serii H, której opłacenie zostałoby przeprowadzone na zasadzie potrącenia wierzytelności z obligacji serii D (OTS1120),
 • akcje emitenta zostaną wykluczone z obrotu na GPW,
 • emitent nie przekażę w terminie rocznych, półrocznych lub kwartalnych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta.

Emitent: OT Logistics S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: OTS1120
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 14 911 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-20
 • 2015-11-20
 • 2016-05-20
 • 2016-11-20
 • 2017-05-20
 • 2017-11-20
 • 2018-05-20
 • 2018-11-20
 • 2019-05-20
 • 2019-11-20
 • 2020-05-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-05-12
 • 2015-11-12
 • 2016-05-12
 • 2016-11-10
 • 2017-05-12
 • 2017-11-10
 • 2018-05-11
 • 2018-11-12
 • 2019-05-10
 • 2019-11-12
 • 2020-05-12
 • 2020-11-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-05-20
 • 2015-11-20
 • 2016-05-20
 • 2016-11-20
 • 2017-05-20
 • 2017-11-20
 • 2018-05-20
 • 2018-11-20
 • 2019-05-20
 • 2019-11-20
 • 2020-05-20
 • 2020-11-20

Dzień wykupu

 • 2020-11-20

Emisje