poniedziałek, 06 grudnia 2021

RON0123

Emitent: Ronson Development SE
Seria: U
ISIN: PLRNSER00193
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 25 222 050 PLN
Wartość nominalna: 850 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ronson-seria-u.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna o najwyższym pierwszeństwie do sumy 48,475 mln zł (formalnie wpis hipoteki do ksiąg ma nastąpić do 31 października br.).

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,75 pkt proc., a jeśli przekroczy 1,0x to marża wzrośnie o 1,5 pkt proc.

W drugą i trzecią rocznicę emisji dług ma być obowiązkowo amortyzowany, każdorazowo po 15 proc. pierwotnego nominału.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV, V, VI oraz VII okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,8 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,6 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto będzie przekroczy 0,8x.

Obligacje RON0123 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-01-31
 • 2019-07-31
 • 2020-01-31
 • 2020-07-31
 • 2021-01-31
 • 2021-07-31
 • 2022-01-31
 • 2022-07-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-07-23
 • 2020-01-23
 • 2020-07-23
 • 2021-01-22
 • 2021-07-23
 • 2022-01-21
 • 2022-07-22
 • 2023-01-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-07-31
 • 2020-01-31
 • 2020-07-31
 • 2021-01-31
 • 2021-07-31
 • 2022-01-31
 • 2022-07-31
 • 2023-01-31

Dzień wykupu

 • 2023-01-31