sobota, 20 lipca 2024

RON0424

Emitent: Ronson Development SE
Seria: V
ISIN: PLRNSER00201
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 51 084 600 PLN
Wartość nominalna: 600.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ronson-seria-v.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,75 pkt proc., a jeśli przekroczy 1,0x to marża wzrośnie o 1,5 pkt proc.

Emitent zobowiązał się do przeprowadzenia amortyzacji w dniu płatności odsetek za VI okres odsetkowy, poprzez wykup co najmniej 40 proc. wartości nominalnej pierwotnie wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV, V oraz VI okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,8 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,6 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec VI okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto będzie przekroczy 0,8x.

Obligacje RON0424 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-10-02
 • 2021-04-02
 • 2021-10-02
 • 2022-04-02
 • 2022-10-02
 • 2023-04-02
 • 2023-10-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-03-26
 • 2021-09-27
 • 2022-03-28
 • 2022-09-26
 • 2023-03-27
 • 2023-09-25
 • 2024-03-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-04-02
 • 2021-10-02
 • 2022-04-02
 • 2022-10-02
 • 2023-04-02
 • 2023-10-02
 • 2024-04-02

Dzień wykupu

 • 2024-04-02