czwartek, 02 lipca 2020

Ronson Development SE

Seria: R
ISIN: PLRNSER00177
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna do kwoty 75 mln zł.

Jeśli wskaźnik wartości zabezpieczenia (nominał obligacji do wartości hipoteki) przekroczy:

 • 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.,
 • 0,9x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt proc.,
 • 1,0x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x, marża odsetkowa wzrośnie o 1,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 24 maja 2019 r.,
 • 0,8 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 24 listopada 2019 r.,
 • 0,6 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 24 maja 2020 r.,
 • 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 24 listopada 2019 r.

Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x,
 • wskaźnik wartości zabezpieczenia przekroczy 0,8x.

Emitent: Ronson Development SE
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0521
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.85%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.54%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-05-24
 • 2017-11-24
 • 2018-05-24
 • 2018-11-24
 • 2019-05-24
 • 2019-11-24
 • 2020-05-24
 • 2020-11-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-11-16
 • 2018-05-16
 • 2018-11-16
 • 2019-05-16
 • 2019-11-15
 • 2020-05-15
 • 2020-11-16
 • 2021-05-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-11-24
 • 2018-05-24
 • 2018-11-24
 • 2019-05-24
 • 2019-11-24
 • 2020-05-24
 • 2020-11-24
 • 2021-05-24

Dzień wykupu

 • 2021-05-24

Emisje