czwartek, 02 lipca 2020

Ronson Development SE

Seria: T
ISIN: PLRNSER00185
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji na koniec IV, V, VI lub VII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 7 maja 2020 r.,
 • 0,8 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 7 listopada 2020 r.,
 • 0,6 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 7 maja 2021 r.,
 • 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 7 listopada 2021 r.

Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x.

Emitent: Ronson Development SE
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0522
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.19%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-05-07
 • 2018-11-07
 • 2019-05-07
 • 2019-11-07
 • 2020-05-07
 • 2020-11-07
 • 2021-05-07
 • 2021-11-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-10-30
 • 2019-04-26
 • 2019-10-30
 • 2020-04-29
 • 2020-11-02
 • 2021-04-29
 • 2021-10-29
 • 2022-04-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-11-07
 • 2019-05-07
 • 2019-11-07
 • 2020-05-07
 • 2020-11-07
 • 2021-05-07
 • 2021-11-07
 • 2022-05-09

Dzień wykupu

 • 2022-05-09

Emisje