czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Ubiegłoroczna emisja Ferratum trafiła na Catalyst

msd | 21 sierpnia 2013
Dwuletnie papiery dłużne wyemitowane zostały w maju 2012 r. W obrocie na rynku wtórnym zagoszczą więc na niespełna dziesięć miesięcy.

   Za obligacje serii A3 Ferratum Capital Poland płaci 6,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M, a więc o 1 pkt proc. mniej niż za inną notowaną na Catalyst serię, której termin wykupu także przypada w maju przyszłego roku. Obligacje zabezpieczone zostały gwarancją korporacyjną JT Family Holding Oy, jedynego właściciela spółki Ferratum Capital Poland.

   Wartość debiutujących papierów wynosi 6,2 mln zł. W ramach prywatnej oferty spółka ubiegała się o 12 mln zł. W tym samym czasie spółka wyemitowała roczne obligacje serii A2, które zostały już wykupione.

   Papiery mogą zostać wykupione przed terminem na żądanie obligatariuszy, jeśli emitent lub gwarant złamie jeden z 15 kowenantów (m.in. skonsolidowany dług netto gwaranta przekroczy 3-krotność kapitałów własnych).

  W pierwszej i jedynej do godz. 14.30 transakcji wyceniono debiutujące papiery na 101 proc. Właściciela zmieniło 5 walorów o wartości nominalnej 1 tys. zł. Rentowność do wykupu wyniosła 7,79 proc. brutto i była tylko nieznacznie wyższa niż przypadku serii FRR0514 (7,9 proc.), którą handlowano we wtorek po 101,8 proc.

   W lipcu spółka wyemitowała obligacje serii B1 o wartości 10,38 mln zł. Warunki emisji nie są publicznie znane.

Więcej wiadomości o Ferratum Capital Poland S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst