niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Indeks Rynku Obligacji (17.03)

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 20 marca 2017
Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 17 marca 2017 wyniosła 3,37 pkt. proc., po wzroście o 0,13 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego pomiaru. Oznacza powrót do typowych dla Indeksu wartości.

Indeks Rynku Obligacji_20170317

Na wzrost wartości Indeksu wpływ miały rosnące rentowności obligacji takich spółek, jak AOW Faktoring, BEST II NSFIZ, czy POZBUD T&R.

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M od dłuższego czasu się nie zmienia i pozostaje na poziomie 1,73 pkt. proc.

Za medianę – czyli emitenta obligacji ze „środkową” rentownością, stanowiącą bazę dla Indeksu – odpowiada spółka Arctic Paper.

Z Catalyst zostały wycofane (kompletnie niepłynne) obligacje FAM, emitent porozumiał się w tej sprawie ze wszystkimi obligatariuszami. Pojawił się natomiast nowy emitent – Magellan – z 10 emisjami na łączną kwotę 277 mln zł, jednakże tutaj również nie należy spodziewać się wielu transakcji. Wiele z emisji ma nominał 100 tys. zł, a do tego do dziś nie wystawiono żadnych ofert kupna/sprzedaży na obligacje tej spółki.

W skład Indeksu wchodzi zatem nadal 69 spółek.

Warte odnotowania jest pojawienie się uplasowanej w grudniu wśród instytucji emisji Ghelamco Invest (GHE1221), której wartość wynosi 115,2 mln zł, a oprocentowanie jest nieco wyższe od standardowo oferowanego przez Ghelamco inwestorom indywidualnym (WIBOR 6M + 4,3 pkt. proc. vs. 4,0 pkt. proc.).

Ciekawe wydarzenia i informacje z ubiegłego tygodnia (alfabetycznie).

Wzrosła rentowność obligacji Benefit Systems, operatora karty Multisport.

Średnia rentowność brutto obligacji Benefit Systems_20170317

Ze względu na niską rentowność, nieznacznie przewyższającą lokaty bankowe, spółka rzadko pojawia się w zestawieniach, ale ponieważ obrót stojący za zmianą cen obligacji BFT0618 był całkiem spory, pozwalam sobie przypomnieć, że takie obligacje są notowane.

W ostatnim czasie akcje i obligacje grupy Ferratum notowane na rynkach w Niemczech zachowują się bardzo mocno. Dla przykładu rentowności brutto obligacji zapadających w 2018 roku wynoszą około 4,6 proc., podczas gdy u nas na Catalyst można zarobić dużo więcej, powyżej 8 proc. w skali roku.

Rentowność brutto obligacji Ferratum_20170317

Ale uwaga, sytuacja dotyczy rentowności brutto, czyli inwestowania np. poprzez IKE. Rentowności netto ze względu na narosłe odsetki i krótki czas do wykupu, nie wyglądają tak dobrze.

Wiele ciekawych informacji płynie ze spółki GetBack, która ma zatwierdzony prospekt emisyjny i zapewne szykuje się do publicznych emisji obligacji. Jedną z ważnych informacji jest pozyskanie przez spółkę ratingu od agencji Standard&Poor’s (rating na poziomie B). Bardzo długo rentowności obligacji GetBack utrzymywały się powyżej 6 proc., ostatnio spadły poniżej tej bariery.

Średnia rentowność brutto obligacji GetBack_20170317

Agencja S&P określiła GetBack jako drugą największą (pod względem zarządzanych portfeli długów) firmę zarządzającą wierzytelnościami w Polsce, sprawdźmy zatem jaka jest różnica w rentownościach w porównaniu do lidera rynku, firmy Kruk.

Średnia rentowność brutto obligacji Kruk_20170317

Średnia rentowność obligacji Kruka wynosi obecnie 4,31 proc. vs 5,94 proc. GetBack, co – jak to często bywa – można interpretować w dwojaki sposób. Z jednej strony, w przypadku dalszego rozwoju i polepszania wyników, ceny obligacji GetBack powinny rosnąć, a z drugiej strony, być może za tak znaczącą różnicą w rentownościach kryją się bolączki GetBack, takie jak duże zapotrzebowanie na finansowanie czy krótki okres działalności.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje